logobend

Vietos veiklos grupės aktyvinimo ir viešinimo konferencija

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ 2019 m. gruodžio 6 d. Radviliškio r. Alksniupių kultūros namuose surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo konferenciją „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos ir pasiekti rezultatai“, kurios metu buvo apžvelgta įgyvendinama vietos plėtros strategija, vietos projektų rengimas ir įgyvendinimas, kaimo bendruomenių veiklos iššūkiai ir galimi sprendimai, galimos verslo formas, pristatyti kaimiškose vietovėse įgyvendinti projektai.

Konferencijoje dalyvavo LR Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas, Radviliskio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybes adminstracijos direktoriaus pavaduotojas Justynas Pranys, Radviliskio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas, dirbantis su visuomeninėmis organizacijomis, Rimvydas Aleknavičius. Į renginį susirinko rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, seniūnai, VVG „Radviliškio lyderis“ nariai.

A. Gaidžiūnas pasveikino konferencijos dalyvius ir palinkėjo  visiems sėkmingo darbo tiek konferencijoje, tiek įgyvendinant projektuose numatytus tikslus. A. Čepononis padėkojo rajono kaimo bendruomenėms už aktyvumą, už ilgametę ir sėkmingą veiklą nuo įsikūrimo, už projektų įgyvendinimą, kurių kartelė  vis kyla. „Pradėję kukliais bendruomenių projektais dabar aktyviai dirbate prie didelių investicinių verslo projektų, kurie tai pat puikiai juda į priekį ir veda visą bendruomenę naujais, dar nepramintais, bet prasmingais keliais“ , – sakė jis.

Konferencijos metu pristatyti pagal vietos plėtros strategiją jau įgyvendinti arba įgyvendinami projektai, aptarti aktualūs klausimai, diskutuota apie veiklas, kuriančias pridėtinę vertė bendruomenėms, gyvenamosioms vietovėms, skatinančios kaimą modernėti, tobulinti kaimiškųjų seniūnijų gyventojų verslumo įgūdžius.

VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategijos 2016–2023 m. bendra vertė – 2 486 600 Eur, lėšos vietos projektams – 1 989 280,00 Eur. Kuriančių darbo vietas projektų vertė – 1 559 280 Eur, nekuriančių darbo vietų projektų vertė – 430 000 Eur.

Pagal šią strategiją iš viso gauta 27 vietos projektų paraiškos, iš jų pasirašyta 17 sutarčių  su vietos projekto vykdytojais. Du vietos projekto vykdytojai atsisakė įgyvendinti projektus (dėl pasikeitusios situacijos versle); penki vietos projektų vykdytojai atsiėmė paraiškas vertinimo metu dėl vertinimo metu nustatytų netinkamų finansuoti išlaidų, pateiktų netikslių dokumentų ir kt.; trys vietos projekto paraiškos vis dar vertinimo etape.

Iš viso pasirašyta vietos projekto vykdymo sutarčių  už 692 820 Eur. Jei visi projektai bus įgyvendinti, bus sukurta 10,5 etato darbo vietų.

Konferencijoje vietos projekto vykdytojai pristatė kaimiškose vietovėse pagal vietos plėtros strategiją jau įgyvendintus ar dar įgyvendinamus vietos projektus, aptarė aktualius klausimus, diskutavo apie veiklas, kurios gali užtikrinanti sėkmingą vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.

Ūkininkas Ignas Hofmanas  kalbėjo apie  savo ūkio Šiaulėnuose verslo plėtrą, apie žemės ūkio produkcijos rūšiavimo paslaugų teikimą savo ūkyje pasakojo Mindaugas  Lukaševičius. Apie įkurtą Šeduvos paslaugų centrą ir jo materialinės bazės sukūrimą bei teikiamas paslaugas kalbėjo jo direktorius Irmantas Senulis, apie Baisogaloje veikiančios kavinės „Pas Zitą“ plėtrą pasakojo jos šefas Egidijus Šimkevičius.

Apie socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinės įtraukties didinimą į Pakiršinio ir aplinkinių kaimų visuomeninę veiklą, per socialinės inovacijos veiklas ir patyriminį ugdymą pasakojo Paulius Kablys. Apie kitus bendruomeninę veiklą, jaunimo užimtumą skatinančius, sveiką gyvenimo būdą populiarinančius sprendimus pasakojo Livita Tvarevičienė (projektai „Šeduvių vienybė – jėga“, „Pažink, kurk, tobulėk”), Lina Dikavičienė (projektas „Ateitis – mūsų rankose“), Loreta Benaitienė (projektas „Sveika šeima – stipri bendruomenė“), Rasa Navickienė (projektas „Butėnų bendruomenės jaunimo užimtumo organizavimas ir plėtra“), Audronė Motiejūnienė (projektas „Sportuojanti bendruomenė – sveika visuomenė“), Laurynas Balinskas (projektas „Pramogauk, sportuok ir pažink savo kraštą“).

Po konferencijos vietos veiklos grupės, kaimo bendruomenių nariai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai namo neskubėjo: aptarė įgyvendintus projektus, dalijosi ateities planais ir galimybėmis.