Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Būk geras sau ir kitam”

Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Būk geras sau ir kitam“ pagal  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje programą.

Projekto tikslas: Savanorystės skatinimas, Skėmių seniūnijos kaimo bendruomenių įvaizdžio formavimas  ir stiprinimas, kaimo bendruomenių veiklos viešinimas.

Skėmių kaimo bendruomenė subūrė aktyvius bendruomenės narius savanorius, paskirstant vykdyti numatomas projekto veiklas. Iš gautų projekto lėšų  bendruomenė įsigijo  marškinėlius ir  suvenyrus su logotipais. Skėmių kaimo bendruomenės organizuotoje akcijoje „Gerumo mėnuo“, kurioje dalyvavo Skėmių seniūnijos abiejų Skėmių ir Pociūnėlių bendruomenių  savanoriai padėjo neatlygintinai seneliams, vienišiems, sergantiems ir kt. gyventojams atlikti  įvairius darbus (aplinkos tvarkymo, malkų, vandens atnešimo). Akcijos dalyviams buvo išdalinti marškinėliai su seniūnijos logotipu. Per bendruomenės organizuotą padėkos dieną daugiausiai gerų darbų atlikusiems  vaikams, jaunimui, suaugusiems įteikti bendruomenės suvenyrai.