Gerumo ir saugumo šventė

,,Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse“. (Justinas Marcinkevičius)

Gegužės 20 d. per mažai žodžių nebuvo pasakyta: gerumo ir nuoširdumo žodžių, nes į projekto ,,LPŽA ,,Sidabro gija“ veiklos sklaida pagyvenusių žmonių tarpe“ pristatymą atvyko nenuilstančioji rūpintojėlė LPŽA prezidentė Grasilda Makarevičienė, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, buvęs meras Darius Brazys, Skėmių seniūnė Romualda Rimkuvienė, Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, Alytaus, Kėdainių, Biržų, Pakruojo, Joniškio ir Klaipėdos skyrių pirmininkai. Radviliškio pagyvenusių žmonių klubo ,,Bočiai“ pirmininkė Rimantė Radavičienė, žmonių su negalia Baisogalos skyriaus koordinatorė Vanda Kazickienė.

Renginį pradėjo šventės šeimininkė Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos ,,Sidabro gija“ Radviliškio rajono, Baisogalos skyriaus pirmininkė Ona Švedienė.

Pirmininkė pristatė projekto tikslus ir uždavinius, siekį plėsti asociacijos veiklą, nepalikti nei vieno pamiršto, pakviesti įsijungti į asociaciją, rasti savo vietą, kartu keliauti per gyvenimą ir būti aktyviu piliečiu. Ona Švedienė dėkojo asociacijos prezidentei už visokeriopą paramą, patarimus, metodines veiklos gaires ir žmogišką rūpestį. Pirmininkė nepamiršo padėkoti ir buvusiam merui Dariui Braziui, administracijos direktorei Jolantai Margaitienei ir merui Antanui Čepononiui.

Grasilda Makarevičienė, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė, į renginį atvykusi su visa gausia asociacijos komanda, padėkojo Onai Švedienei už gražiai suorganizuotą šventę, įteikė LPŽA apdovanojimo medalius Onai Švedienei ir Radviliškio rajono savivaldybės merui Antanui Čepononiui.

2015 m. regionų metai, todėl, atvykę skyrių atstovai savo krašto tarme kalbėjo ir pasakojo ,,kaip gyvenom anksčiau, kaip gyvensim toliau“.

Baisogalos bendruomenė vykdė antrąjį saugaus eismo renginį. Pirmininko pavaduotoja priminė kelių eismo taisykles, ypač tamsiu paros metu. LPŽA prezidentę Grasildą Makarevičienę aprengė liemene ir palinkėjo, kad ji saugotų ne tik nuo nelaimių kelyje, bet ir nuo piktų žmonių ir abejingų valdininkų, kurie trukdo pagyvenusių žmonių veiklai. Lietuvos automobilių kelių direkcijos skirtomis saugaus eismo priemonėmis – liemenėmis, krepšiais, atšvaitais ir vairuotojų atmintinėmis buvo apdovanoti skyrių pirmininkai ir atstovai, Pociūnėlių kultūros namų folkloro ansamblio ,,Garduva“ vadovė Genovaitė Vorienė, Palonų daugiafuncio centro kolektyvo vadovas Arūnas Kotinskas ir Klaipėdos skyriaus vokalinio – instrumentinio ansamblio ,,Svaja“ dainininkai ir muzikantai.

Aktyvūs ir veiklūs senjorai iš visos Lietuvos prasmingai paminėjo Regionų metus, pasidalijo džiaugsmais ir rūpesčiais, ,,apsiginklavo“ saugaus eismo priemonėmis, pasisėmė jėgų naujiems darbams ir svajonėms.

Baisogalos bendruomenės pirmininko pavaduotoja Vilija Kaščionienė

Baisogalos bendruomenė linki, kad LPŽA prezidentė visada būtų saugi

Baisogalos seniūnas Roma Kalvaitis saugaus eismo liemenę įteikę Alytaus skyrio pirmininkei

Sveikina Klaipėdos skyriaus prezidentė Kristina Buslajeva

Parašykite komentarą