Įgyvendintas projektas „Kultūrinės veiklos bei vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas Aukštelkuose“

Aukštelkų kaime rengiama daug kultūrinių renginių, minimos valstybės bei vietos tradicijas puoselėjančios šventės, organizuojami įvairūs renginiai vaikams bei jaunimui. Moterų ansamblio ir vaikų bei jaunimo šokių ir dainų būrelių repeticijoms bei renginiams organizuoti labai trūko kokybiškų muzikos instrumentų, garso technikos bei kito inventoriaus.

Aukštelkų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kultūrinės veiklos bei vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas Aukštelkuose“, finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos. Projekto tikslas -vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas, kultūrinės veiklos organizavimas bei gyventojų iniciatyvų tenkinimas. Gauta 1958,00 Eur finansavimas. Įsigytos tiesiogiai su kultūrinės veiklos organizavimu bei vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimu susijusios prekės – muzikos instrumentai, garso technika ir kt.: mikšeris Yamaha, klavišinis instrumentas Yamaha, garso kolonėlės, kolonėlių stovų komplektas ir dėklas, bevieliai mikrofonai, stovai mikrofonams ir kt. Nupirktas cukraus vatos gaminimo aparatas.

Moterų ansamblis bei vaikų ir jaunimo šokių ir dainų būrelio nariai repeticijų metu naudosis kokybišku muzikos instrumentu, kita aparatūra ir inventoriumi, didės vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumas, skatinantis jų kūrybiškumą, saviraišką bei asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą. Bus organizuojama daugiau kokybiškesnių kultūrinių renginių. Įsigytas cukraus vatos gaminimo aparatas bus naudojamas renginių bei švenčių metu. Daugiau įvairaus amžiaus žmonių įsijungs į bendruomenės kultūrinio gyvenimo aktyvinimą.

Irma Jonuškienė, Aukštelkų kaimo bendruomenė