Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą projektą

Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino projektą „Bendruomenės namų materialinės bazės atnaujinimas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos.

Suteiktos paramos suma – 423,00 Eur.

Projekto uždavinys – pakeisti grindų dangą. Už gautas lėšas įsigytas linoleumas.

Savanorių pagalba buvo atnaujinta grindų danga. Įgyvendinus šį projektą, pasirūpinta gražesne, švaria ir sveika bendruomenės namų aplinka. Sudarytos sąlygos įvairaus amžiaus gyventojams turiningai, sveikai ir prasmingai praleisti laisvalaikį. Pagerės organizuojamų renginių kokybė, tai paskatins žmones  bendrauti, palaikyti artimesnius ryšius bendradarbiaujant su kaimyninėmis bendruomenėmis.

Bendruomenės aktyvas džiaugiasi pasiektais tikslais.