Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą – sutvarkyti lauko stogeliai

Asociacija Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą „Viešojo naudojimo pastato stogelių tvarkymas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos.

Suteiktos paramos suma – 819,00 Eur. 
Savanoriai – bendruomenės ir ne bendruomenės nariai – sutvarkė lauko stogelius ir bendruomenės aplinką (po stogelių sutvarkymo).
Įgyvendinus šį projektą buvo pasiektas tikslas – sutvarkius bendruomenės namų lauko stogelius, gyventojai jaučiasi saugesni, pagerėjo pastato estetinis vaizdas.

Lauko stogeliai prieš sutvarkymą:

Lauko stogeliai po sutvarkymo: