I-ojo kvietimo projektų ataskaitos

Primename, kad paramos gavėjai, pasirašę vietos projektų vykdymo sutartis ir įgyvendinantys projektus pagal Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” vietos plėtros strategiją, vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki kalendorinių metų pabaigos, turi Vietos veiklos grupei „Radviliškio lyderis” pateikti vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.  Ataskaitos forma              A

Ataskaitos forma čia.

Parašykite komentarą