Konferencija Teritorinis bendradarbiavimas

Rugsėjo 22-23 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindama projektą „VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“, surengė konferenciją „Vietos veiklos grupių „Pakruojo rajono partnerystės“ ir „Radviliškio lyderis“ teritorinio bendradarbiavimo aktualijos“. Konferencija finansuojama iš ES fondo paramos lėšų.

Konferencijoje dalyvavo Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystės“ ir Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ nariai. Jos metu pristatyta abiejų rajonų įgyvendinami projektai pagal įgyvendinamas vietos plėtros strategijas bei aptarti strategijų įgyvendinimo administravimo probleminiai klausimai.

Pagrindinis šios konferencijos tikslas – aptarti ruošiamo Teritorinio bendradarbiavimo projekto aspektus. Projektas skirtas išsaugoti ir populiarinti krašto amatus, skatinti vietos gyventojų verslumą ir efektyviai naudoti kultūros paveldą. Ateityje planuojama rengti bendras muges, amatininkų stovyklas, sukurti edukacinių programų paketus, įrengti ekspozicijos ir gaminių realizavimo vietas, leisti bendrus amatininkų katalogus. Konferencijos dalyviai diskutavo galimomis projekto veiklomis, bendrais projekto tikslais, uždaviniais, siekiamais projekto rezultatais, projekto pavadinimo variantais bei kitais aktualiais projekto klausimais.

Antrąją konferencijos dieną Vietos veiklos grupės aktyviai diskutavo būsimo Teritorinio bendradarbiavimo projekto biudžeto klausimais. Talkinant kvalifikuotam Aleksandro Stulginskio universiteto lektoriui Rimantui Čiūtui bei asistentei Ritai Petlickaitei išspręsti iškilę klausimai ir neaiškumai vietos veiklos grupių nariams. Konferencijos dalyviai dalijosi informacija ir veiklos patirtimi, diskutavo apie projektų idėjas, suformulavo veiksmus, aptarė projekto veiklas. Išsakytos mintys kuo unikalus bendras projektas: tai nevienkartinis veiksmas skirtas pradėti ir toliau tęsti veiklą bendradarbiaujant; įtraukti kaimo jaunimą ir moterys žengiant žingsnį link to, kad amatas taptu verslu.

 Vėliau aplankė Kleboniškių kaimo buities ekspoziciją ir Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alką“ įgyvendinamą projektą „Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“ poilsio pastato rekonstravimas į bendruomenės namus“ pagal vietos plėtros strategiją.

 

Parašykite komentarą