Informacinė konferencija vietos plėtros strategijų aktualijoms apžvelgti

 

Kovo 15 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ administracija organizavo informacinę konferenciją „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos ir ateities perspektyvos“ įgyvendinat vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“. Konferencijoje dalyvavo Asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“, VVG „Pakruojo rajono partnerystė”, Kelmės krašto partnerystės VVG, Joniškio rajono partnerystės VVG ir VVG „Radviliškio lyderis“ administracijų darbuotojai ir VVG nariai.

Konferencija skirta įgyvendinamų vietos plėtros Strategijų aktualijoms apžvelgti, kurios skiriasi teritorijų apimtimis, priemonėmis, rodikliais, bei padiskutuoti ką turi atlikti VVG, kad užsitikrintų savo veiklos ilgalaikę perspektyvą.

Informacinėje konferencijoje pranešimą „VVG veiklos strateginės įžvalgos“ pristatė Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas. Rimantas Čiūtas kalbėjo apie situaciją kaime, skurdą, socialinę atskirtį ir nedarbo požiūrį, VVG vaidmenį, socialinę partnerystę, kaimo plėtros koordinavimą ir ilgalaikės perspektyvos užtikrinimą. Kalbėta apie naująjį viešąjį valdymą, kuris pabrėžia gyventojų įtraukimo į vietos plėtrą svarbą, pilietinės bendruomenės dalyvavimo valdyme naudą, demokratijos įtvirtinimą, skaidrumą, atsakomybę, gerą tarpžinybinį bendradarbiavimą bei aktyvią nevyriausybinių organizacijų veiklą. Gyventojų užimtumo augimas kaimo vietovėse, skatins kaimo žmonių verslumo ugdymą ir mažins socialinę atskirtį kaime.

Vėliau kiekviena VVG trumpai pasidalino apie darbus, veiklas, džiaugsmus ir vargus. Kalbėta apie Lietuvos vietos veiklos grupių 2007-2013 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimo rezultatus, rekomendacijas ir išvadas įgyvendinant strategijas. Vyko diskusijos ir apie netolimą ateitį 2014-2020 m. Leader finansavimo galimybės, bei vertingą VVG patirtį įgyvendinant Vietos plėtros strategijas.

  

 

Parašykite komentarą