Konferencija „Geroji patirtis ir ateities iššūkiai”

 

Kovo 1 dieną Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ administracija Raudondvario kultūros namuose surengė konferenciją „Geroji patirtis ir ateities iššūkiai“ įgyvendindama projektą „VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 200 kaimo bendruomenių narių, seniūnijų darbuotojų, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ narių, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų. 

Renginį pradėjo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, padėkojęs kaimo bendruomenėms ir VVG nariams už sėkmingai įgyvendinamą Vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ bei meilę savo krašto žmonėms ir naujas idėjas.

Susirinkusiuosius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys. Rajono meras dėkojo Vietos plėtros strategijos įgyvendintojams už netiesioginį darbo vietų kūrimą, reikšmingų iniciatyvų įgyvendinimą, gyventojų gerovės kūrimą. Meras Darius Brazys padėkos raštais už nuoširdų darbą įgyvendinant Vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ apdovanojo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininką Romą Kalvaitį, projekto vadovę Andželiką Barčkienę, projekto administratorę Editą Šiaulianskienę ir projekto finansininkę Vidą Stripeikienę.

Konferencijos metu Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ veiklą, Vietos plėtros strategijos prioritetus, strategijos įgyvendinimo eigą ir geruosius projektų įgyvendinimo pavyzdžius, siektinus rezultatus bei 2014–2020 m. „Leader“ principus susirinkusiesiems pristatė Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis.

Konferencijoje VVG „Radviliškio lyderis“ administracijos įsteigtomis dovanomis apdovanoti sėkmingai įgyvendintų projektų rengėjai ir vykdytojai: už sėkmingai įgyvendintą projektą „Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“ poilsio pastato rekonstravimas į bendruomenės namus“ apdovanoti Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“ pirmininkas Algirdas Petrauskas, projekto finansininkė Janina Paslauskienė bei Aukštelkų seniūnijos seniūnė Alma Kubilinskienė; už sėkmingai įgyvendintą projektą „Pašušvio miestelio viešosios erdvės, esančios prie mokyklos ir kultūros namų, sutvarkymas“ dovanos įteiktos Pašušvio bendruomenės pirmininkui Juozapui Grakulskiui, projekto vadovei Romaldai Šiurnienei, projekto finansininkei Marytei Trinkienei ir Grinkiškio seniūnijos seniūnui Albertui Poškui; už sėkmingai įgyvendintą projektą „Pociūnėlių lopšelio-darželio rekonstravimas į paslaugų ir informavimo centrą“ apdovanotos Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininkė Ilona Petrėtienė, projekto finansininkė Jūratė Bilevičienė ir Skėmių seniūnijos seniūnė Romualda Rimkuvienė; už sėkmingai įgyvendintą projektą „Tyrulių bendruomenės parko teritorijos infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ apdovanoti Tyrulių bendruomenės pirmininkė Ona Aksinavičienė, projekto finansininkė Nijolė Barakauskienė ir Tyrulių seniūnijos seniūnas Rimantas Liukumas. Renginio metu už sėkmingą bendradarbiavimą įgyvendinant Vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ ir ženklią paramą Radviliškio rajono kaimo bendruomenėms padėkota Radviliškio rajono savivaldybei.

VVG „Radviliškio lyderis“ administracija apdovanojo ir aktyviausius įgyvendinamo projekto „VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ dalyvius: VVG „Radviliškio lyderis“ narę Ingridą Gladkienę, VVG „Radviliškio lyderis“ ir Skėmių bendruomenės narę Reginą Dambrauskienę, VVG „Radviliškio lyderis“ narį ir Baisogalos bendruomenės pirmininką Artūrą Radžiūną, VVG „Radviliškio lyderis“ ir Kalnelio Gražionių bendruomenės narę Liudą Pilotienę, Pavartyčių bendruomenės pirmininkę Ireną Gvazdauskienę, Baisogalos priestočių bendruomenės „Imantai“ narę Agnę Vaitkevičienę ir bendruomenės pirmininką Rimantą Vaitkevičių.

Po konferencijos vietos veiklos grupės, kaimo bendruomenių nariai namo neskubėjo: smagioje vakaronėje aptarė įgyvendintus projektus, dalijosi ateities planais ir galimybėmis.

  

Parašykite komentarą