Pasirašyta paramos sutartis dėl Europos sąjungos paramos kaimo bendruomenėms

Informaciniai seminarai vietos projektų pareiškėjams

Vietos veiklos grupė (VVG) „Radviliškio lyderis“, įgyvendindama vietos plėtros strategiją  „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“, 2010 m. sausio–vasario mėn. surengė išvažiuojamuosius informacinius seminarus vietos projektų pareiškėjams. Informaciniai seminarai vyko šiose Radviliškio rajono kaimo bendruomenėse: Pociūnėlių, Skėmių, Baisogalos, Pakiršinio, Vaitiekūnų, Kairėnų, Grinkiškio, Pašušvio, Šaukoto, Papušinio, Kunigiškių, Polekėlės, Tyrulių, Kutiškių, Aukštelkų, Kalnelio Gražionių ir Karčemų. Į informacinius seminarus kartu su Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininku, projekto administracija vyko Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, kuris pristatė naujai išrinktą Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininką Romą Kalvaitį ir projekto administraciją: projekto vadovę Andželiką Barčkienę, projekto administratorę Editą Šiaulianskienę ir projekto finansininkę Vidą Stripeikienę. Savivaldybės meras seminaro dalyvius skatino rengti projektus, kurių dėka pasigerintų bendruomenių valdomo turto būklę bei pasirūpintų kaime gyvenančių jaunų žmonių laisvalaikio organizavimu ir skatinimu. 

 

Informacinio seminaro dalyviai buvo supažindinti su lėšų suma, kurią 2010 metais numatoma skirti vietos projektams, atitinkantiems Vietos plėtros strategijos reikalavimus. Pagal I prioriteto priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ numatoma pateikti paraiškų 1 662,75 tūkstančių litų sumai. Seminarų metu bendruomenių nariams padalinta informacinė medžiaga apie  vietos projektų paraiškų rengėjams keliamus reikalavimus, paramos lėšų paskirstymą vietos projektams finansuoti, paramos intensyvumą, galimas maksimalias ir minimalias paramos sumas, paramos gavėjų tinkamumo kriterijus, tinkamas finansuoti išlaidas, prioritetinius kriterijus, veiklos sritis, projektų idėjas pagal Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ I-ąjį prioritetą. Taip pat bendruomenėms suteikta informacija apie prisidėjimą prie vietos projekto įgyvendinimo natūra – savanorišku darbu. Aptarta, kokiais darbais ir kokia veikla yra galimybė prisidėti prie vietos projekto vykdymo, nurodytos dažniausiai pasitaikančios projektų rengimo klaidos. Informaciniuose  seminaruose dalyvavę potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai išsakė savo ketinimus rengti projektų paraiškas, kartu aptarė projektų idėjas ir žingsnius, nuo kurių reikia pradėti siekiant tinkamai parengti projektus. Susitikimų metu bendruomenės atvykusiesiems parodė valdomą turtą, pasidžiaugė jau įgyvendintų projektų rezultatais.

 Pasirašyta paramos sutartis dėl Europos sąjungos paramos kaimo bendruomenėms

 

Parašykite komentarą