Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė Sidabrave

Vasario 15-ąją nuo pat ryto Sidabravo miestelyje buvo juntama šventiška nuotaika, prie namų plevėsavo iškeltos trispalvės.

Į seniūnijos salę susirinko seniūnijos neįgalūs vaikai su tėveliais. Šį renginį inicijavo Sidabravo seniūnijos Metų Žmonės, susibūrę į klubą. Renginio rėmėjos Radviliškio Moterų klubo narės – Nijolė Čepononienė, Andželika Barčkienė ir Irma Krinickaitė pasveikino susirinkusius šventės proga, apdalijo dovanomis vaikus. Į renginį pasveikinti atvyko rajono Meras Antanas Čepononis. Susirinkusius vaikus ir tėvelius sveikino Alksnupių pagrindinės mokyklos direktorius L. Škleinikas ir mokytoja R. Masilionienė, kurios vadovaujamas vaikų lėlių teatras susirinkusiems parodė Vytauto V. Landsbergio pjesę „Dominyko pasaka apie žmogų“. Po vaikų vaidinimo visi susirinko prie saldumynais padengto stalo, vaišinosi, bendravo.

14 valandą Sidabravo bažnyčioje buvo laikomos mišios  už Lietuvos Valstybę ir kovotojų už Lietuvos laisvę atminimui. Mišias aukojo Monsinjoras  Sakavičius, kuriam neseniai buvo suteiktas šis laipsnis ir Sidabravo parapijiečiai ta proga jį nuoširdžiausiai sveikino.

15 valandą visi sugužėjo į pagrindinę šventę  Sidabravo kultūros namų salėje. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas prasidėjo bendrai sugiedotu Himnu. Kovojusiems už Lietuvos laisvę pagerbti, prie koplytstulpio laukusiems ir nesulaukusiems laisvos Lietuvos, bei prie akmens Lietuvos Tūkstantmečiui atminti ir prie rašytojo Vytauto Alanto koplytstulpio buvo nunešta gėlių ir uždegtos žvakutės. Sidabravo vidurinės mokyklos mokiniai parodė programėlę, skirtą Valstybės dienai, jos metu dainavo Radviliškio muzikos mokyklos mokinys, daugelio respublikinių konkursų laureatas Robertas Cilinginovas.

Šventės metu, buvo apdovanojami iškiliausieji Sidabravo seniūnijos gyventojai.

Sidabravo seniūnijos seniūno garbės ženklais už nuopelnus Sidabravo seniūnijai buvo apdovanoti – Kazimieras Skubrys ir Kazimieras Masilionis.

Žemės ūkio ministerijos padėkos raštais apdovanoti ilgamečiai žemės ūkio darbuotojai –  Stasys Gogas ir Alpūnė Šukienė.

Dar keletas pasižymėjusių žmonių buvo apdovanoti Šiaulių apskrities viršininko administracijos padėkos raštais ir Radviliškio Mero padėkos raštais.

Sidabrave jau dvylikti metai renkamas Metų žmogus, Sidabravo, Beinoravos ir Vadaktų krašto metų šeimos bei Metų Moksleivis. Seniūnijos bendruomenių žmonės aktyviai siūlė pretendentus šioms nominacijoms. Simboliška, kad išrinktieji nominantai yra apdovanojami tokią svarbią Lietuvai, šventinę dieną.

Metų žmogumi išrinkta  jau daug metų dirbanti Sidabrave gydytoja Ana Dugnienė. Jai židinio liepsnelę  perdavė 2008 Metų Žmogus Eugenijus Janeliūnas.

Metų Šeima Sidabravo krašte išrinkta Egitos ir Sigito Pranauskų šeima.

Metų Šeima Beinoravos krašte išrinkta Reginos ir Rimvydo Lukošių šeima.

Metų Šeima Vadaktų krašte išrinkta Audronės ir Povilo Beresnevičių šeima.

Metų Moksleive išrinkta Erika Gelžinytė.

Visi nominantai buvo apdovanoti padėkos raštais, vardiniais suvenyrais, juos sveikino kolegos, draugai bei kaimynai.

Po to vyko gražiausio eilėraščio mokinių konkurso, skirto kunigui Antanui Valantinui atminti, laureatų apdovanojimai.

Šiame konkurse I-ąją vietą laimėjo Ugnė Zakšauskaitė – Vaižganto gimnazijos 3ag klasės moksleivė. Jos mokytoja Sofija Adomaitienė.

II-ąją vietą laimėjo Gintarė Augustytė -Sidabravo vidurinės mokyklos 12 klasės mokinė. Jos mokytoja Violeta Daubarienė.

III-oji vieta paskirta Erikai Bajerbach – Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos 12-os klasės mokinei.Jos mokytojai Audra ir Klemas Indrėkai.

Vėliau buvo apdovanoti Mokinių rašinių konkurso, skirto Vytauto Jakševičiaus – Alanto gimimo metinėms, laureatai. Jais tapo:

I-oji vieta – Brigita Bondzinskaitė – Sidabravo vidurinės mokyklos 11 klasės mokinė. Jos mokytoja Jūratė Gailienė.

II – oji vieta – Agnė Šereivaitė -Šeduvos gimnazijos g klasės moksleivė. Jos mokytoja Laima Kulbeckienė.

III-ioji vieta – Aistė Vėbėraitė – Vaižganto gimnazijos  3 ag klasės moksleivė. Jos mokytoja Jurgita Plūkienė.

Visi šie moksleiviai buvo apdovanoti vertingomis dovanomis, kurias įsteigė šio metu Čikagoje gyvenantis Sidabravo miestelio garbės pilietis, profesorius Marius Prapuolenis.

Šventę vainikavo  TV projekto „Kelias į žvaigždes – 2“ dalyvių – Merūno ir Radžio koncertas. Šį koncertą susirinkusiems dovanojo žemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“, šventę rėmė Sidabravo bendruomenė. Džiaugsminga bei  pakili nuotaika negeso ir skirstantis namo.

 

Sidabravo seniūnijos informacija

 

 

Parašykite komentarą