logobend

Informacinis renginys


Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindama vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) 2020 m. birželio 18 d. surengė informacinį seminarą, skirtą apžvelgti VPS įgyvendinimo eigą,  pasiektus rodiklius ir aptarti  problemas, kurios trukdo sėkmingai veiklai.


Informaciniame seminare dalyvavę Šiaulių apskrities ir Raseinių rajonų vietos veiklos grupių atstovai kalbėjo apie savo problematiką, dalinosi patirtimi. Problemų spektras kiekviename rajone yra  kitoks. Todėl rasti bendrą veiklos vardiklį nėra lengva.


Bendruomenių veiklos projektai vykdomi sklandžiai, verslo pareiškėjai noriai dalyvauja programose. Sunkiausiai kelią skinasi bendruomeninio/socialinio verslo projektai, kur reikalingas prisidėjimas 5%,  nekompensuojamas 21%  PVM ir privaloma sąlyga išlaikyti 3 metus sukurtas darbo vietas. Sudėtingas klausimas, kurį be partnerio – savivaldybės arba verslo, faktiškai neįmanoma įgyvendinti. Seminare dalyvavęs rajono meras A. Čepononis apžvelgė rajono bendruomenių projektus ir rajono vystymo perspektyvas, papasakojo apie galimybes rajono bendruomenėms užsidirbti pakankamai lėšų jų veiklai plėtoti.


Dalyvius pasveikino Baisogalos seniūnijos seniūnė R. Masiulienė, bendruomenės pirmininkas A. Radžiūnas, Skėmių seniūnijos seniūnė ir VVG „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkė I. Gladkienė.


Po ilgų diskusijų nutarta: rekomenduoti VVG tinklui kreiptis į ŽŪM dėl leidimo VPS rėmuose kilnoti lėšas tarp priemonių, koreguoti VPS, įvedant naujas priemones. Taip pat prašyti ministerijos peržiūrėti ir iki minimumo supaprastinti įgyvendintų projektų ataskaitas, kurios šiuo metu yra per didelės ir nesuprantamai dėl ko sudėtingos.


Seminaro dalyviai aplankė du projektus. Kavinė „Pas Zitą“ pristatė įgyvendintą projektą, susijusį su verslo plėtra. Tai kavinės įrangos atnaujinimo ir konditerijos cecho įkūrimo projektas, kur prie esamos kavinės buvo įkurtas konditerijos cechas ir sukurta  darbo vieta kavinės savininkės anūkui, grįžusiam į tėviškę plėtoti šeimos verslą.


Kitas projektas, kurį įgyvendino Baisogalos bendruomenė – vandenlenčių pramogų parko įkūrimas prie Baisogalos II tvenkinio. Tai originalus, pirmasis rajone tokio tipo parkas, kuris sprendžia jaunimo užimtumo, socialinės atskirties, sveikatinimo bei skatina savanorystę visuomeninėje veikloje.