Keliaujančiųjų ir pėsčiųjų diena–visų eismo dalyvių diena

Baisogalos bendruomenė 2015 metų projekto ,,Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos su partneriais VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“ ir vykdytojais Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, aštuntąjį saugaus eismo renginį skyrė keliaujančiųjų ir vairuotojų dienai paminėti. Ši diena, rugsėjo 27 d., skirta visiems eismo dalyviams, todėl buvo iškelti trys pagrindiniai uždaviniai: a) fiksuoti ir aptarti eismo dalyvių elgesį Baisogalos miestelyje; b) patikrinti renginio dalyvių saugaus eismo žinias; c) propaguoti ir vykdyti prevencinį darbą, siekiant išvengti nelaimingų eismo įvykių.

Mūsų bendruomenės taryba ir net vienuolika partnerių renginį vykdė rugsėjo mėn. 25 d., tačiau paruošiamieji darbai vyko jau visą savaitę. Štai mokyklos – darželio ketvirtokai (mokyt. Nilutė Jasaitienė) keletą dienų stebėjo 6 pėsčiųjų perėjas Baisogalos miestelyje, fiksavo pažeidimus ir darė apibendrinimus. Ketvirtokai pastebėjo, kad suaugę žmonės nėra drausmingi eismo dalyviai, ypač moterys: per vieną valandą  ties parduotuve ,,Norfa“ net 46 moterys ir 44 vyrai gatvę kirto neleistinoje vietoje. Kitoje perėjoje per vieną valandą net 17 kartų vairuotojai nepraleido vaikų. Daug pažeidimų padarė ir dviratininkai. Renginyje  vienos valandos stebėjimus, atliktus renginio dieną, pateikė ir Baisogalos šaulių kuopos jaunieji šauliai , ir Baisogalos gimnazijos savivaldos atstovai (mokyt. Indrė Ginkevičienė). Deja, ir vyresniųjų stebėtojų išvados nerimą keliančios – eismo dalyviai labai nedrausmingi ir daro daug pažeidimų.

Visą savaitę renginiui ruošėsi ir mokyklos – darželio paruošiamosios grupės vaikai (aukl. Zoja Rimkevičienė ir Virginija Simonavičienė). Jie spalvino piešinius saugaus eismo tema – taip įsidėmėjo šviesoforus, kelio ženklus ir saugaus eismo situacijas. Trečiokai (mokyt. Zita Bliznikienė), kaip ir visi kiti būsimo renginio dalyviai kūrė skanduotes.

O tuo metu Žmonių su negalia centre  taip pat vyko darbas – moterys mezgė Gyvybės juostą.   Miestelio bibliotekoje – vyr. bibliotekininkė Alvyda Žižniauskienė ir bibliotekininkė Rita Mameniškienė rinko klausimus saugaus eismo  viktorinai, gamino renginio organizatoriams skiriamuosius ženklus, su jaunaisiais bibliotekos lankytojais kūrė skanduotes.

Plušėję visą savaitę, renginio dalyviai lydimi geros nuotaikos ir oro, skanduodami naujai sukurtas skanduotes rinkosi į renginiui apipavidalintą ir paruoštą sporto aikštyną Taikos gatvėje. (Dėkojame gerbūvio specialistei Augei Marcinkevičienei). Policijos pareigūnai Renatas Zdanavičius ir Rimantas Nainys užtikrino renginio dalyvių saugumą.  Įvairaus amžiaus komandos, atstovaujančios mokyklą – darželį (direktorė Vita Poškienė), šaulių kuopą (vadas Rimantas Narbutis), Baisogalos gimnaziją (direktorė Rita Juškevičienė), žmonių su negalią Baisogalos skyrių (pirmininkė Vanda Kazickienė) ir miestelio biblioteką (vyr. spec. Alvyda Žižniauskienė), susirinko pristatyti darbus, pademonstruoti žinias saugaus eismo klausimais ir mokytis prevencinio darbo įgūdžių.

Renginio dalyvius ir organizatorius pasveikino VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“ vyriausiasis specialistas eismo saugumui Antanas Vaidonavičius. Ne tik pasveikino, bet ir perdavė daug saugaus eismo priemonių, stebėjo, kaip atliekamos užduotys ir džiaugėsi, kad pavyko suburti tokį pulką-apie 130 įvairaus amžiaus dalyvių.

Rugsėjo 25 d. dvyliktą valandą užvirė darbas. Vieni kreidelėmis piešė ant asfalto. Prižiūrėjo ir aptarė darbus dailės mokyklos mokytojos Inga Ginkevičiūtė ir Rasa Brazdžionienė. Bibliotekininkės, subūrusios penkias komandas, pravedė saugaus eismo viktoriną ir apibendrino mokinių žinias, stebėtojų atstovai ruošėsi pateikti stebėjimo rezultatus, kultūros namų vyr. specialistė Neringa Bernadickienė su pagalbininkais rinko taikliausias skanduotes, žmonių su negalia kolektyvas kartu su trečiokais ir ketvirtokais margino įvairiaspalviais žiedais Gyvybės juostą. Visur savo smalsią nosį kaišiojo renginių vedėjas ir palydovas Buratinas (m-klos darželio pavaduotoja ugdymui Gražina Areliūnienė). Buratinas ne tik viskuo domėjosi, bet ir šauniai pravedė mišrių komandų judriąją estafetę.

Po užduočių aptarimo, visus sveikino ir teikė dovanas bendruomenės pirmininkas Artūras Radžiūnas, seniūnas Romas Kalvaitis.

Dėkojome projekto organizatoriams ir vykdytojams, renginių partneriams.

Mokyklos-darželio kolektyvas išnešė Gyvybės juostą į savo įstaigos saugaus eismo kampelį. Visi renginio dalyviai skirstėsi skanduodami savo sukurtus ketureilius, kuriuose atsispindėjo mokinių žinios, viltys ir norai.

Na, o sekmadienį, tikrąją keliaujančių ir vairuotojų dieną, Baisogalos švč. Trejybės Parapijos klebonas  Tomas Janavičius pašventino ir palaimino visus eismo dalyvius ir transporto priemones.

   Dar kartą susivienijo mūsų bendruomenė. Gal visi išgirsime ir įsisąmoninsime ketvirtokų žodžius, kuriuos mokiniai parašė po savo stebėjimų rezultatais:

,,Tikimės, visi suprasime, kad esame atsakingi už save ir kitus, kad visi laikysimės saugaus eismo taisyklių ,ir daugiau dėmesio jūs, suaugusieji, skirsite vaikams gatvėse ir keliuose.“   Įsiklausykime į šiuos žodžius.

Vilija Kaščionienė,

Baisogalos bendruomenės pirmininko pavaduotoja, atsakinga už projekto įgyvendinimą.

Renginyje dalyvavo VĮ Šiaulių regiono keliai vyr. spec. saugiam eismui A. Vaidonavičius (su liemene). Nuotrauka F. V. Golcienės

Seniūnas Romas Kalvaitis ir pirmininkas Artūras Radžiūnas dalija saugaus eismo priemones. Nuotrauka F. R. Mameniškienės

Bendruomenės pirmininkas dėkoja partneriams. Nuotrauka F. K. Br. Strolio

Gyvybės juosta-bendro darbo rezultatas. Nuotrauka F. V. Golcienės

Vyr. bibliotekininkė Alvyda Žižniauskienė ir bibliotekininkė Rita Mameniškienė parengė ir pravedė viktoriną.

Gyvybės juosta išnešama į mokyklą-darželį. Nuotrauka F. V. Golcienės.

 

Parašykite komentarą