Konferencija „Žvilgsnis atgal – žingsnis pirmyn”

 

Birželio 27–28 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ organizavo konferenciją „Žvilgsnis atgal – žingsnis pirmyn“ įgyvendinant projektą „VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. 

Konferencijoje dalyvavo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ nariai, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, Joniškio partnerystės vietos veiklos grupės, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės VVG ir Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ administracija. Pagrindinis šios konferencijos tikslas VVG „Radviliškio lyderis“ įgyvendinamų projektų pagal įgyvendinama vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajon kaimo vietovėse“ lankymas bei pasidalinti patirtimi su kitų rajonų vietos veiklos grupėmis apie įgyvendinamas Strategijas, kurios skiriasi teritorijų apimtimis, priemonėmis, rodikliais.

Pirmojoje konferencijos dalyje kiekviena VVG pristatė savo įgyvendinamas strategijas, nuveiktus darbus, veiklas, džiaugsmus ir problemas susijusius su strategiją. Kalbėta ir apie strategijų būtinumą, kuri suteikia puikią galimybę pasinaudojant viešąja parama kurti patrauklesnę gyvenamąją aplinką, puoselėti kultūros paveldą ir jį reprezentuoti bei pradėtas spręsti įsisenėjusias kaimo problemas. VVG veikla labai plati, todėl visi pranešimai buvo susiję su kiekvienos VVG darbais. Tai tik dar kartą patvirtino, kad Vietos veiklos grupėms tenka atsakingos užduotis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu užtikrinti partnerystę ir dialogą tarp skirtingų sektorių – vietos valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir verslo – atstovų, kad sujungus turimus pajėgumus būtų gauta maksimali pridėtinė vertė.

Po pietų konferencijos dalyviai leidosi lankyti VVG „Radviliškio lyderis“ įgyvendinamus projektus.

Asociacijos „Pociūnėlių miestelio bendruomenė“ projektą „Pociūnėlių lopšelio darželio rekonstravimas į paslaugos informavimo centrą“. Projekto metu apšiltintas pastatas, sutvarkytas fasadas, pakeisti langai. Bendruomenės reikmėms pritaikytas pastatas leis skatinti kaimo bendruomenių verslumą, jaunimo ir moterų užimtumą siekiant kuo daugiau kaimo gyventojų įtraukti į bendruomeninę veiklą. Bendruomenės pirmininkė Ilona Petrietienė ir Skėmių seniūnijos seniūnė Roma Rimkuvienė mielai dalijosi savo patirtimi atsakinėjo į klausimus, skleidė iniciatyvą, įvardijo sėkmingos patirties pavyzdžius. Beveik visi akcentavo, kad darbo sėkmę lemią nuoširdus bendravimas su žmonėmis, supratingumas, atvirumas, nors padėti kitam.

Pašušvio bendruomenės projektas „Pašušvio miestelio viešosios erdvės, esančios prie mokyklos ir kultūros namų sutvarkymas“. Projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Pašušvio bendruomenės apjungtoje teritorijoje, užtikrinant visavertį Pašušvio bendruomenės turiningo laisvalaikio ir užimtumo poreikių tenkinimą ir prieinamumą bei socialinės atskirties mažinimą. Projekto metu sutvarkyta visuomeninės paskirties teritorija – viešoji erdvė prie mokyklos, kultūros ir bendruomenės namų. Projekto metu išardyta senoji danga, sudėti nauji kelio ir gazoniniai bortai, rekonstruota šaligatvio danga, pėsčiųjų takai, įvažiavimo juosta, sutvarkyta veja.

Šaukoto Švc. Trejybės parapijos projektas „Šaukoto Švc. Trejybės bažnyčia restauravimas (tvarkybos darbai)“. Šiuo metu projektas dar nėra baigtas. Projekte numatyta atlikti Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios restauravimo (tvarkybos) darbus užtikrinant pastato gyvavimo laiko prailginimą, konstrukcijų apsaugojimą nuo tolesnio irimo. Planuojama atlikti šiuos restauravimo darbus: cokolio, fasado, stogo restauravimo sprendiniai, perdangos, lietaus nuvedimo nuo stogo sprendiniai, langų, durų, grotelių restauravimo sprendiniai,  sienų restauravimo sprendiniai, grindų restauravimas, laiptų restauravimo darbai. Įgyvendinus projektą bus teikiamos naujos kokybės paslaugos: bažnytiniai patarnavimai, sakraliniai renginiai, choro veikla, ekskursijos.

Antrą diena konferencijos dalyviai lankė 2 projektus.

Asociacija „Aukštelkų kaimo bendruomenė „Aukštoji alka“ projektą „Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“ poilsio pastato rekonstravimas į bendruomenės namus“. Projekto tikslas – prailginti pastato gyvavimo laiką, pagerintį pastato eksplotacinę būklę, pastato konstrukcijų elementus apsaugoti nuo priešlaikinio irimo, pritaikyti pastatą bendruomenės veiklai ir išplėsti jo funkcionalumą. Projekto metu rekonstruoti bendruomenės namai, pakeistas stogas, apšiltintas cokolis ir sienos, pakeistos laukines durys, atlikti griovimo ir tvarkybos darbai. Viduje sujungtos patalpos formuojant Bendruomenės poreikius atitinkantį vidaus patalpų išplanavimą, kuriose organizuos įvairę veiklą bei sudarys sąlygas realizuoti savo sugebėjimus ir poreikius įvairios sacialinėse grupėse.

Asociacija „Tyrulių  bendruomenė“ projektą „Tyrulių bendruomenės parko teritorijos infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Projekto metu sutvarkytas Tyrulių parkas, kuris pritaikytas viešųjų poilsio, pramogų, švietimo ir sporto paslaugų teikimui. Projekto lėšomis parke pastatyta medinė estrada, pavėsinė, įrengti parko takai, aikštelės, sutvarkytas teritorijos apšvietimas. Projektas prisidėjo prie Bendruomenės gyvenamosios aplinkos patrauklumo, padidėjusio turiningo laisvalaikio ir užimtumo prieinamumo bei socialinės narių integracijos į bendruomenę. Sukurta moderni viešoji erdvė, kurioje aktyvūs bendruomenės nariai iš Tyrulių ir aplinkinių kaimų galės organizuoti įvairius kultūrinius, sportinius ir pramoginius renginius, nacionalines ir kaimo šventes, varžytuves ir kitas šventes kraštiečiams ir miestelio svečiams.

Po pietų aptarti įgyvendinti projektai jų naudą kaimo bendruomenėms, pasidžiaugta gražia pradžia ir pirmais įgyvendintais projektai pagal įgyvendinamą strategiją. Konferencijos dalyviai diskutavo ir apie 2014-2020 m. Leader finansavimo galimybes, bei dalinosi nuoširdžia ir vertinga VVG patirtimi įgyvendinant Vietos plėtros strategijas.

Kiekvienas iš konferencijos grįžo su didesniu žinių ir patirties bagažu ateičiai, pasisėmę geros energijos, dalindamiesi matytų projektų idėjomis, aptardami koks reikšmingas bendradarbiavimo metodas ir patirties dalijimasis. 

 

 

Parašykite komentarą