Kviečiame užpildyti apklausos anketą

Kviečiame užpildyti apklausos anketą, skirtą vietos produktų gamintojams, įvairių paslaugų, tame tarpe ir turizmo teikėjams, amatininkams, verslininkams, bendruomenėms!

https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1470654833/

Apklausos rezultatų pagrindu bus sukurta virtuali bendradarbiavimo platforma, kuri sudarys sąlygas kaimo plėtros veikėjams išnaudoti technologijas partnerystei ir verslo partnerių bei vartotojų paieškai (projektas „Sumanaus kaimo link – Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė”).

Būsime dėkingi jeigu anketą užpildysite kuo greičiau, ne vėliau kaip iki vasario 15 d.

Daugiau informacijos el. p. vvg@radviliskis.lt  ar tel. 8 422 69 046.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.