logobend

Planuojamas Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 24

logobend

2024 m. vasario 27 – kovo 29 d. planuojamas kvietimas tekti vietos projektus Nr. 24 pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” LEADER-19.2-SAVA-6