logobend

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 23

logobend

Kviečiame teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus, pagal kaimo vietovių Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.” priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius”.

KVIETIMAS NR.23

Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4

Kvietimas Nr. 23 galioja nuo 2024 m. sausio 3 d. 12.00 val. iki 2024 m. vasario 22 d. 12.00 val.