logobend

Planuojamas Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 23

logobend

2024 m. sausio 3 d. – vasario 22 d. planuojamas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 23 pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” LEADER-19.2-SAVA-6