logobend

Patvirtinta Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” 2023-2027 m. strategija

2023 m. spalio 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotame Vietos plėtros strategijų pagal bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą (LEADER) PAK posėdyje, kuriame buvo svarstomos vietos veiklos grupių parengtos Vietos plėtros strategijos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)” apginta ir patvirtinta Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” vietos plėtros strategija „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategija”.

Šios vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirta 1 573 859,00 Eur (vieno milijono penkių šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt devynių eurų) dydžio parama ir 100 proc. paramos intensyvumas, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 1 337 780,15 Eur (vieno milijono trijų šimtų trisdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimties eurų ir 15 ct), t. y. 85 proc. paramos sumos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 236 078,85 Eur (dviejų šimtų trisdešimt šešių tūkstančių septyniasdešimt aštuonių eurų ir 85 ct), t. y. 15 proc. paramos sumos.

vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” teritorijos vizija iki 2030 m.: Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” teritorija – tai ekonominės ir socialinės gerovės kraštas, kurio susitelkusi bendruomenė sėkmingai randa naujovėmis ir bendryste grindžiamus atsakymus į laikmečio iššūkius, kur savo vietą randa visų gyventojų grupių atstovai, o krašto perspektyvos garantas yra jaunimas, gimtinėje kuriantis savo gyvenimą.

2023-2027 m. Vietos plėtros strategijos tema – Ekonominės plėtros skatinimas Radviliškio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje, t. y. ekonominės būklės gerinimasatsižvelgiant į geografinius, ūkinius, socialinius ir kitus ypatumus.

Vietos plėtros strategija 2023-2029 m.

Vietos plėtros strategija 2023-2029 m. (excel)

Planuojami kvietimų grafikai

Planuojamas kvietimų grafikas 2024 m.