1

Vietos veiklos grupių susitikimas Šiaulių rajone

2023 m. rugsėjo 27 d. asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė” Kužiuose (Šiaulių rajonas) surengė tradicinį Šiaulių apskrities ir Raseinių rajono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir naujų 2023-2027 metų vietos plėtros strategijų vertinimu.

Kiekvienos VVG atstovai pasidalino vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirtimi, supažindino su vykdomais kvietimais, dalinosi vietos projektų vertinimo problemomis ir daug diskutavo apie vertinimui pateiktas naujas vietos plėtros strategijas paramai gauti 2023-2027 m. finansavimo laikotarpiui. Daugiausia dėmesio susitikimo dalyviai skyrė naujų strategijų atrankos kriterijams aptarti. Kiekviena VVG pasidalino patirtimi bei savo įžvalgomis apie suplanuotas priemones, apie kuriamų darbo vietų skaičių, surinktus balus…Vyko diskusijos ir apie naujų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo terminus, administravimo išlaidas ir kitus naujoms vietos plėtros strategijoms keliamus reikalavimus, bei jų administravimui vis dar ruošiamas taisykles…

Sekantis Šiaulių apskrities ir Raseinių rajono vietos veiklos grupių susitikimas numatytas mūsų rajone – t.y. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” teritorijoje.

1

2

3

4