logobend

Kvietimas į 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos pristatymą

logobend

Kviečiame dalyvauti vietos plėtros strategijos ,,Vietos veiklos grupės ,,Radviliškio lyderis” teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija” projekto pristatymo renginyje, kuris įvyks 2023 m. balandžio 25 d. (antradienį) 17.30 val. Karčemų pramogų ir šokių salėje, Ežero g. 6, Karčemų k., Radviliškio raj.

Asociacija Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ rengia vietos plėtros strategiją ,,Vietos veiklos grupės ,,Radviliškio lyderis” teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija” (toliau – VPS). Strategija rengiama vadovaujantis septyniais LEADER metodo principais, vienas kurių – „iš apačios į viršų” principas, reiškiantis, jog VVG veikloje taiko vietos gyventojų skatinimo, įtraukimo ir aktyvinimo veiksmus, kurie sąlygoja vietos poreikių aktualumą, įvairovę bei perspektyvumą. Vadovaujantis šiuo principu organizuojamas VPS projekto viešinimas ir jos derinimas su visuomene VPS rengimo metu. Asociacija vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ vienu iš VPS viešinimo būdu pasirinko viešą VPS projekto viešieji pristatymai teritorijos bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms, įmonėms, kitoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms.

Renginio metu taip pat prašysime išreikšti nuomonę dėl siūlomos VPS temos.

Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.