logobend

Žengiame į 2023-2027 M. LEADER laikotarpį (VPS projekto derinimas ir viešinimas)

logobend

Asociacija Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” rengia vietos plėtros strategiją „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategija”. Strategija rengiama vadovaujantis septyniais LEADER metodo principais, vienas kurių – „iš apačios į viršų” principas, reiškiantis, jog VVG savo veikloje taiko vietos gyventojų skatinimo, įtraukimo ir aktyvinimo veiksmus, kurie sąlygoja vietos poreikių aktualumą, įvairovę bei perspektyvumą. Vadovaujantis šiuo principu organizuojamasVPS projekto viešinimas ir derinimas su visuomene VPS rengimo metu.

Iki 2023 m. balandžio 24 d. Vietos plėtros strategijos projektas buvo patalpintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” internetinėje svetainėje, kur vietos gyventojai galėjo ne tik susipažinti su Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” 2023-2027 m. vietos plėtros strategija, bet ir teikti pasiūlymus bei pastabas. Pasiūlymų ir pastabų nesulaukta.

Asociacija Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” vienu iš VPS viešinimo būdų pasirinko viešą VPS projekto pristatymą teritorijos bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, įstaigoms ir organizacijoms. Visi norintys galėjo atvykti 2023 m. balandžio 25 d. (antradienį) 17.30 val. Karčemų pramogų ir šokių salėje, Ežero g. 6, Karčemų k., Radviliškio raj. ir sudalyvauti Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos pristatymo renginyje ir išsakyti savo nuomonę dėl siūlomos VPS temos užpildant paruoštą klausimyną.

17