logobend

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 19

logobend

Kviečiame teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus, pagal kaimo vietovių Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.” priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius”.

Kvietimas Nr. 19 galioja teikti vietos projektus galioja 2022 m. vasario 18 d. 8.00 val. iki 2022 m. kovo 31 d. 16.00 val.

Kvietimas čia

Finansavimų sąlygų aprašas čia

Priedai: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4

Vietos projektų administravimo taisyklės čia