logobend

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 20

logobend

Kviečiame teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus, pagal kaimo vietovių Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategijos 2016-2023 m.” priemones:

„Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas”

Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5

„Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius”

Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4

Kvietimas Nr. 20 galioja nuo 2022 m. birželio 27 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. 12.00 val.

Kvietimas čia