logobend

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 21

logobend

Kviečiame teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus, pagal kaimo vietovių Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategijos 2016-2023 m.” priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius”

Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4

Kvietimas Nr. 21 galioja nuo 2022 m. spalio 10 d. 8.00 val. iki 2022 m. lapkričio 14 d. 12.00 val.

Kvietimas čia