LKBS visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 17 d. Josvainiuose, Kėdainių r. įvyko LKBS visuotinis narių susirinkimas, kurio metu trečiajai kadencijai Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininke išrinkta Virginija Šetkienė.

Naujai išrinktoje valdyboje, iš 7 narių, net 6 tęs praėjusioje kadencijoje pradėtą darbą. Valdybos nariais tapo: Virginija Šetkienė, Loreta Sirvidienė, Eglė Juozapavičienė, Angelė Jokubynienė, Aušra Vaidotienė, Rimvydas Palubinskas, Odeta Baltramiejūnienė.

Sudarytoje Revizijos komisijoje, darbuosis Ginta Balsiene, Ingrida Gladkienė ir Saulius Stanynas.

Susirinkime buvo pristatytos ir patvirtintos 2023 m. veiklos ir finansinės ataskaitos bei 2024 m. veiklos planas. Aptarti einamieji klausimai.

LKBS visuotiniame narių susirinkime Vietos veiklos grupę „Radviliškio lyderis“ atstovavo valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė ir projekto vadovė Andželika Barčkienė.

Nuotraukos Jono Vazgio ir Kristinos Mockutės