Miežaičių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Graži aplinka – saugi aplinka“

Žemės ūkio ministerijai paskelbus, kad kaimo bendruomenės gali teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti, Miežaičių kaimo bendruomenės aktyvas sukvietė visuotinį bendruomenės narių ir kaimo gyventojų susirinkimą. Jo metu buvo aptarta galimybė pasinaudoti skiriama valstybės parama ir pasirinkta viena iš trijų veiklos sričių „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“. Vienbalsiai nutarta sutvarkyti viešąją erdvę prie bendruomenės namų: pakeisti senas, išlūžusias, išsikilnojusias aikštelės ir tako  plyteles naujomis trinkelėmis.

Prie bendruomenės namų praleisti laisvalaikį renkasi vaikai ir jaunimas, todėl norėjome, kad jie nesusižeistų, būtų saugūs.   Paskirti atsakingi asmenys už projekto vykdymą: projekto vadovas ir finansininkas, talkų organizatorius. Prie projekto įgyvendinimo savanorišku darbu prisidėjo bendruomenės nariai, jaunimas. 2018 m. vasario mėnesį bendruomenės taryba pateikė paraišką Žemės ūkio ministerijai „Graži aplinka – saugi aplinka“, prašydama paramos numatytai veiklai paremti. Projekto tikslas – Miežaičių kaimo bendruomenės namų aplinkos sutvarkymas, sukuriant patrauklią visuomenės bendriesiems interesams skirtą viešąją erdvę.

Pastangos nenuėjo veltui.  Miežaičių kaimo bendruomenei  Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos skyrė 4 999,70 Eur paramą. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Radviliškio rajono savivaldybė, skirdama 882,30 Eur. Viešosios erdvės sutvarkymo darbams atlikti bendruomenė pakvietė tris  rangovus. Bendruomenės viešojo pirkimo komisija įvertinusi gautus pasiūlymus nustatė, kad nugalėtoju tapo UAB ,,Justarela“ ir 2018 m. birželio 5 d. bendruomenės pirmininkė Lina Dikavičienė  su rangovu pasirašė darbų atlikimo sutartį.

Pirmiausia reikėjo atkasti ir išardyti senas betonines tako, vedančio į bendruomenės namus ir aikštelės plyteles, įrengti smėlio – žvyro mišinio tako ir aikštelės pagrindą.Šiuos darbus atliko rangovas ir prisidėjo  bendruomenės nariai: organizavome  talką senų tako plytelių, šiukšlių rinkimui ir išvežimui.

Atlikus paruošiamuosius darbus rangovas įrengė vejų bordiūrus, paklojo betono trinkeles užpildant siūles smėliu. Prie bendruomenės namų atlikti viešosios erdvės sutvarkymo darbai. Ant bendruomenės namų sienos  pakabinta informacinė lenta su ŽŪM logotipu, kurią pagamino A. Muliūno IĮ ,,Pixolain“.

Įgyvendinus projektą sukurta patraukli, estetiška, saugi ir kultūringa visuomenės bendriesiems interesams skirta kaimo aplinka. Renginių dalyviai, svečiai gali saugiai pasiekti bendruomenės namus, neliko pavojaus jų sveikatai.Projekto dėka bendruomenė galės žymiai efektyviau panaudoti bendruomenės namų viešąją erdvę organizuojant renginius, šventes, susibūrimus tiek pačiuose bendruomenės namuose, tiek šalia jų esančioje sutvarkytoje teritorijoje. Ją bus lengviau prižiūrėti, žiemos metu bus paprasčiau nukasti sniegą, po lietaus teritorijoje nesikaups vanduo.

Norime, kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi sukurtu gerbūviu, rūpintųsi jo išsaugojimu ir puoselėtų savo kaimo aplinką. Apjungti kaimo bendruomenę, kurti prasmingas bendravimo tradicijas, daryti jį patrauklesnį ir gyvybingesnį – tai mūsų visų, kiekvieno gyventojo ir bendruomenės nario pareiga.

Miežaičių kaimo bendruomenės informacija