logobend

Vietos veiklos grupių susitikimas Akmenės rajone

2018 m. rugsėjo 13 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupė surengė Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir administravimu. Susitikimas vyko Viliošių k., Akmenės rajone. Susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystės“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės.

Susitikimo dalyviai lankėsi ir susipažino su švedų kapitalo įmonės UAB „Bigso“ veikla. Įmonė gamina aukštos kokybės kartonines dėžutes, kurios tapo nepakeičiama interjero detale, dekoruojančia namus bei biurus visame pasaulyje. Įmonės atstovė pristatė, kad vienas iš įmonės produkcijos užsakovų yra lietuviams gerai žinomas švedų koncernas „Ikea“.

Susirinkę Viliošių kaime, susitikimo dalyviai turėjo puikią progą susipažinti su jaunos Laimos ir Vlado Chockevičių šeimos verslu „KasMes“ ir paragauti, o norintys ir įsigyti, šeimos ūkyje  auginamų ožkelių pieno gaminių: trumpai ar ilgai brandintų, įvairiomis žolelėmis ar prieskoniais pagardintų fermentinių sūrių.

Akmenės rajono VVG pirmininkė Vitalija Žakienė pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG pasidalinti naujienomis, išsakyti savo nuomonę, kaip kiekvienai VVG sekasi, pasidalinti vietos projektų įgyvendinimo patirtimi, papasakoti apie kylančias problemas. Pirmuoju kalbėti ir pristatyti naujienas Vitalija Žakienė pasiūlė Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkui Povilui Zaveckui, kuris dieną prieš susitikimą dalyvavo LEADER darbo grupės posėdyje. Susitikimo dalyviams Povilas Zaveckas pristatė darbo grupės posėdyje aptartus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinimų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimus.

Susitikime dalyvavusių VVG darbuotojai ir atstovai diskutavo apie vietos plėtros strategijų administravimą, apie vietos projektų kvietimus, vertinimą ir įgyvendinimą. Kiekviena VVG  pristatė esamą situaciją, kalbėjo apie problemas, kurios šiuo metu kyla dėl NMA vertinimo terminų, pasidalijo patirtimi, aptarė įvairius klausimus, susijusius su vietos projektų įgyvendinimu.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijoje.