logobend

Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotame susitikime

Spalio 2 d. vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ (toliau – VVG) projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė kartu su kitais Lietuvos VVG atstovais dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetryte ir kitais šio skyriaus atstovais, projektų administratoriais. Susitikime dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos patarėja Ilona Javičienė.

Susitikimo metu buvo trumpai pristatyta vietos projektų pirkimų vykdymo tvarka pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir pirkimų vykdymo tvarka, kuomet vietos projekto vykdytojas yra ne perkančioji organizacija. Aptarti probleminiai klausimai, susije su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijų įgyvendinimu,probleminiai vietos projektų vertinimo aspektai, atkreiptas dėmesys į dažniausiai pasitaikančias vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problemas susijusias su atrankos kriterijais ir specialiaisiais tinkamumo kriterijais numatytais vietos plėtros strategijose.

Vyko diskusijos dėl vietos projektų vertinimo procedūros pakeitimo.Virginija Liukpetrytė informavo, kad šiuo metu Agentūrai pateikta vertinti apie 270 vietos projektų paraiškų. Kai kurie vietos projektai vėluojama įvertinti per tam skirtą 60 dienų terminą. Vertinimo procesas yra sutrikęs dėl darbuotojų trūkumo, vykdomos Agentūros reorganizacijos bei planų perkelti Agentūrą į Kauną. VVG 2018 m. liepos 18 d. yra perdavusi šešis vietos projektus tinkamumo skirti paramai vertinimo etapui, kurį pagal dabar galiojančias VP administravimo taisykles atlieka Agentūra. Turimomis žiniomis, vertinimas dar nėra pradėtas. Ilgas vertinimo procesas vietos projektų vykdytojams, ypač verslo projektams yra labai nuostolingas, kadangi suplanuotos veiklos ir priimti įsipareigojimai negalės būti įvykdomi laiku, o tai gali nulemti ir finansinius nuostolius, jeigu projekto vykdytojas yra pasiėmęs paskolą vietos projekto įgyvendinimui. Vietos veiklos grupių tinklas, bendradarbiaudamas su Agentūra ir Žemės ūkio ministerija, dalyvauja susitikimuose, kuriuose yra sprendžiamas naujo vertinimo modelio kūrimas, kurio siekis būtų atiduoti vietos projektų vertinimą vietos veiklos grupėms.