ZUM viesinimas sp sf

Miežaičių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Patrauklūs bendruomenės namai“

 ZUM viesinimas sp sf

Žemės ūkio ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti, Miežaičių kaimo bendruomenės aktyvas, esant sudėtingai COVID – 19 ligos situacijai, su bendruomenės nariais telefonu  aptarė galimybę pasinaudoti skiriama valstybės parama. Pasirinkta viena iš trijų veiklos sričių – kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas. 2021 m. vasario mėnesį bendruomenės taryba pateikė paraišką Žemės ūkio ministerijai „Patrauklūs bendruomenės namai“, prašydama paramos numatytai veiklai paremti. Projekto tikslas – telkti Miežaičių kaimo bendruomenės narius, stiprinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, gerinant organizuojamų renginių kokybę, viešinant bendruomenės veiklą ir stiprinant bendruomenės materialinę – techninę bazę.

Pastangos nenuėjo veltui. 2021 m. gegužės mėnesį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos įvertino mūsų paraišką ir priėmė sprendimą skirtį paramą. Bendruomenei skirta 2 999,60 Eur parama. Dar 315,64 Eur pridėjo Radviliškio rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė 3 315,24 Eur. Pradėti projekto įgyvendinimo darbai. Ieškota tiekėjų vertinti gauti žodiniai komerciniai pasiūlymai, išrinkti nugalėtojai. Už gautas lėšas bendruomenė įsigijo tris aukštaičių moterų ir vieną aukštaičių vyrų tautinius kostiumus, nešiojamą kompiuterį, spalvotą daugiafunkcinį įrenginį. Vaikams nupirktas oro ritulio žaidimo stalas.

Bendruomenės aktyvas džiaugiasi, kad pavyko pasiekti iškeltą projekto tikslą, bei įgyvendinti projekto uždavinius: stiprinti Miežaičių kaimo bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, gerinti bendruomenės organizuojamų renginių kokybę, stiprinti bendruomenės materialinę – techninę bazę. Bendruomenės žmonės patenkinti praturtėjusiais bendruomenės namais, renginių organizatoriai pagerėjusia organizuojamų renginių kokybe. Ypač džiaugiamės įsigytu spalvotu daugiafunkciniu įrenginiu, nes dabar nebereikia ieškoti kur pasidaryti dokumentų kopijas. Turime kur atsispausdinti skelbimus, kvietimus į organizuojamus bendruomenės renginius.

Nuoširdžiai dėkojame Radviliškio savivaldybei, kuri visada yra arti žmonių lūkesčių, už prisidėjimą prie projekto įgyvendinimo.

Miežaičių kaimo bendruomenės tarybos informacija

Miezaiciai 13 003

Miezaiciai 12 003

Miezaiciai 14 003

Miezaiciai 15 003

Mieziaciai 17 003