ZUM viesinimas sp sf

Dalykinė kelionė „Verslai Lietuvos bendruomenėse“

ZUM viesinimas sp sf

 VVG nariai ir bendruomenių aktyvas 2021 m. rugpjūčio 25 d. vyko semtis patirčių iš kitų rajonų įgyvendintų bendruomeninio verslo projekto pavyzdžių.

Dalykinė kelionė organizuota įgyvendinant projektą „Verslai Lietuvos bendruomenėse“ pagal 2021 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Dalykinės kelionės metu susipažinome su Kėdainių rajono Krakių bendruomenės edukacine veikla, susieta su gausios tarpukaryje gyvenusios žydų bendruomenės tradicijomis, kulinariniu paveldu. Skanavome bendruomenės kepyklėlėje pagamintais tradiciniais žydų maisto produktais, kalbėjome apie miestelio bendruomenės veiklas ir planus.

Apie tai papasakojo šiuo metu Krakėse gyvenanti buvusi Skėmių seniūnė ir VVG „Radviliškio lyderis“ įkūrėja bei pirmininkė Romualda Rimkuvienė.

Nuvykome į Druskininkus. Viečiūnų bendruomenėje Druskininkų VVG vadovas Alvydas Varanis plačiai pristatė bendruomeninę veiklą, tradicijas. Kalbėta ir apie bendradarbiavimą ir įdėjų įgyvendinimą Druskininkų savivaldybėje, diskutuota apie projektų rengimo ir įgyvendinimo bei bendruomeninės veiklos ir verslo problematiką. Viečiūnų bendruomenės centre kartu su Viečiūnų laisvalaikio sale, Viečiūnų seniūnija, bendruomenė organizuoja įvairius būrelius: aerobikos, mankštų, šiaurietiško ėjimo, meninių užsiėmimų, jogos, pramoginių šokių, tautinių šokių, liaudies muzikos, etnografinių dainų, užsiėmimų vaikams, teatro ir kiti užsiėmimai.

Labai naudinga buvo sužinoti apie VVG ir savivaldybės veiklų koordinavimo ir partnerystės tradicijas. Susipažinti su kurortinio miesto vystymo sėkmės istorijomis ir problematiką.

Vėliau vykome į Jasukonių ir Naujasodės bendruomenė, kur buvome supažindinti su bendruomenės vykdoma veikla, įgyvendintais projektais, kuriems skiriamas finansavimas iš Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių rėmimo programos, Nacionalinės ŽŪM paramos, SADM VBT parama, finansuojami projektai iš Druskininkų VVG strategijos lėšų. 2020 m. Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Jasukonių bandos“. Projekto metu įsigijo visą reikiamą įrangą,  indus bandų  kepimo edukacinėms programoms organizuoti. Taip pat  bendruomenė aktyviai dalyvauja projektuose partnerio teisėmis. Dalyvavome Jaskonių ir Naujasodės bendruomenės surengtoje edukacijoje „Kaip dzūkas žmonos ieškojo“.

Kelionės metu analizavome pristatytas veiklas, kalbėjome apie savo bendruomenių galimybes ir turimą potencialą.

  20210825 4

20210825 2

20210825 3

20210825 4

2021 08 25 5

20210825 6

20210825 8

2021 08 25 7