logobend

Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys

logobend

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ 2021 m. gegužės 27 d. įgyvendindama Vietos plėtros strategiją „VVG Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016 – 2023 m.“ pasirašė   XVI-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis su Kutiškių kaimo bendruomene ir Asociacija „Mėnaičių bendruomenė“ rugsėjo 2 d. su Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ ir Asociacija „Pociūnėlių miestelio bendruomenė“.

 Kutiškių kaimo bendruomenė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-D-16-1-2020/42VS-PV-20-1-11552-PR001 įgyvendins vietos projektą „Kutiškių kaimo bendruomenės paslaugos Radviliškio rajono gyventojams“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta iki 106 227,00 (vieno šimto šešių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt septynių eurų) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM. Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie vietos projekto prisidės 29 073,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis, o Šiaulių apskrities policijos komisariatas prisidėti profesinėmis ir kitomis žiniomis, įgūdžiais, dalykine reputacija ir dalykiniais ryšiais. Vietos projekto tikslas – sudaryti sąlygas Kutiškių kaimo bendruomenei teikti Radviliškio rajono gyventojams reikalingas paslaugas, taip didinant kaimiškų vietovių patrauklumą bei gyvenimo kokybę. Vietos projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Foto

Asociacija „Mėnaičių bendruomenė“ pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį RADV-LEADER-6B-D-16-2-2020/ 42VS-PV-20-1-11551-PR001 įgyvendins vietos projektą „Pilietinio ugdymo centras“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta iki 95 984,00 (devyniasdešimt penkių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM. Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie vietos projekto prisidės 24 858,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis, o Grinkiškio Jono Poderio gimnazija, kuri įsipareigoja prisidėti prie veiklos ,,Centro teikiamų paslaugų – edukacijų, aktyvaus laisvalaikio veiklų, kitų veiklų – turinio sukūrimas“ organizavimo. Vietos projekto tikslas – sudaryti sąlygas Asociacijai ,,Mėnaičių bendruomenė“ teikti Radviliškio rajono moksleiviams ir suaugusiesiems reikalingas pilietinio ir tautinio ugdymo krypties užimtumo paslaugas, panaudojant išskirtinius Minaičių kaimo išteklius bei taip didinant kaimo vietovės patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Vietos projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. lapkričio 15 d. Foto

Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo RADV-LEADER-6B-D-16-4-2020/ 42VS-PV-20-1-11632-PR001 įgyvendins vietos projektą „Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ pagyvenusių asmenų maitinimo projektas“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta iki 96 138,00 (devyniasdešimt šešių tūkstančių vieno šimto trisdešimt aštuonių eurų) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM. Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie vietos projekto prisidės 26 220,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Vietos projekto tikslas – didinti kaimo vietovių paslaugų kokybę ir prieinamumą vyresnio amžiaus gyventojams Radviliškio rajone. Vietos projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m. gegužės 1 d. Foto

Asociacija „Pociūnėlių miestelio bendruomenė“ pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo RADV-LEADER-1A-D-16-5-2020/ 42VS-PV-20-1-11633-PR001 įgyvendins vietos projektą „Pociūnėlių miestelio bendruomenės prieskoninių žolelių, vaisių, uogų ir daržovių džiovyklos plėtra“ pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta iki 47 689,00 (keturiasdešimt septynių eurų šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM. Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie vietos projekto prisidės 13 052,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Vietos projekto tikslas – efektyviai investuoti į Pociūnėlių bendruomenės bendruomeninį verslą – įkurtą ir veikiančią prieskoninių žolelių bei vaisių, uogų ir daržovių džiovyklos plėtrą,   ir sėkmingai realizuoti pagamintą produkciją. Vietos projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m. rugsėjo 13 d.