Papušynio kaimo bendruomenėje vykdomas projektas „Visi kartu – bendruomeniškumo taku“

Įsibėgėjo  Papušynio kaimo bendruomenės vykdomas  projektas „Visi kartu –  bendruomeniškumo taku“.

Bendruomenė dalyvavo 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo  atrankos konkurse ir pavasarį laimėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  remiamą projektą, skirtą bendruomeninės veiklos stiprinimui.

Projekto tikslas: stiprinti Papušynio ir  aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeninį sutelktumą, skatinti gyventojų kryptingą užimtumą ir saviugdą, pritraukiant juos bendruomeninei socialinei veiklai, stiprinti bendruomeniškumą, puoselėjant šeimos vertybes, skatinti tėvus kartu su vaikais dalyvauti veikloje, stiprinti ryšį tarp šeimos narių ir aplinkinių, organizuojant turiningą laisvalaikio praleidimą, skatinti tėvų ir vaikų bendruomeniškumą, gerinti savijautą socialinėje aplinkoje, stiprinti bendravimą tarp kartų, organizuojant kultūrinius renginius, puoselėjant senąsias tradicijas, mažinant socialinę atskirtį mūsų bendruomenėje. Projekto uždaviniai: organizuoti renginius ir priemones, skatinančias socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimas bei senjorus įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, populiarinti bendruomenėje savanorišką veiklą, pagerinti bendruomenės teritorijoje esančių viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija projekto įgyvendinimui skyrė 8 598,00 eurus. Prie projekto įgyvendinimo prisideda ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Dalį  laimėtos pinigų sumos bendruomenė skyrė šeimų stovyklai. Stovykla vyko  liepos mėnesį. Joje dalyvavo šeimos, auginančios vaikus. Kartu dalyvavo ir socialinę atskirtį patiriančios šeimos.  Stovyklos metu šeimos buvo skatinamos kartu su vaikais dalyvauti bendroje veikloje, stiprinant ryšį tarp šeimos narių ir aplinkinių, gerinama savijauta socialinėje aplinkoje, mažinama socialinė atskirtis. Buvo organizuotas turiningas laisvalaikio praleidimas.

Šeimoms buvo organizuota ekskursija į Šiaulius, Pakruojį. Vaikai kartu su tėvais dalyvavo edukacinėje  programoje: šokolado fabrike visi kartu gamino šokoladinius skanėstus, dalyvavo ekskursijoje po šokolado muziejų. Apsilankėme ir Pakruojo dvare.

Turiningai praleista ir kita išvyka. Daug gerų emocijų paliko plaukimas baidarėmis Dubysos upe. Visi kartu draugiškai, padėdami vieni kitiems, padrąsindami vieni kitus plaukėme netrumpą atkarpą. Daug kam tai buvo pirmoji tokia iškyla, todėl netrūko džiaugsmo, juoko, o baimės jausmas greitai išnyko, nes buvome visi drauge, kaip viena šeima. Įveikus šią netrumpą atkarpą, visų laukė gardus troškinys.

Dar vieną dieną  kartu praleidome Bendruomenės namuose: visi kartu gaminome vaišes, mokėmės kulinarinių paslapčių, kartu vaišinomės, bendravome, kartu šokome.

Papušynio kaimo bendruomenės informacija

Ekskursija po Šiaulius

Šokolado muziejuje

Visi kartu gaminame šokoladinius skanėstus

Ekskursija į Pakruojo dvarą

Pasiruošę plaukti baidarėmis

Smagu plaukti šeimomis

Plaukiame Dubysos upe

Mokomės gaminti vaišes

Gaminame visa šeima kartu

Šokių pamoka