Pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis

Gegužės 29 dieną Radviliškio rajono savivaldybėje viešėjo Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Susitikimo, kurį inicijavo Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis, metu pasirašyta trišalė Aleksandro Stulginskio universiteto, Radviliškio rajono savivaldybės ir Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ bendradarbiavimo sutartis, kuria įsipareigota vystyti bendradarbiavimą Radviliškio rajono strateginio planavimo, taikomųjų mokslo tyrimų, studijų organizavimo ir viešinimo, specialistų rengimo ir jų profesinės kvalifikacijos tobulinimo srityse. Sutartį pasirašė Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius prof. dr. Jonas Čaplikas, Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys ir Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis.

A. Stulginskio universitetas sutartimi įsipareigojo vykdyti Radviliškio rajono kaimiškų vietovių vystymosi potencialo, tendencijų ir strateginių krypčių tyrimus, teikti mokslines bei praktines rekomendacijas  Radviliškio rajono vietos plėtros strateginio vystymo klausimais, padėti rajono vietos bendruomenei rengti bei įgyvendinti projektus, teikti intelektines paslaugas ir padėti rajono ūkininkams didinti visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą, siūlyti novatoriškas priemones, sukuriančias Radviliškio rajono jaunimui palankesnes sąlygas pradėti veiklą ūkininkavimo sektoriuje, konsultuoti rajono specialistus rengiant tvaraus kraštovaizdžio ir aplinkos apsaugos programas, plėtojant rekreacijos ir turizmo infrastruktūrą bei paslaugas. Radviliškio rajono savivaldybė įsipareigojo padėti rajono žemdirbiams plėtoti dalykinius ryšius su universiteto mokslininkais, sudaryti sąlygas universiteto studentams atlikti praktikas Savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose įstaigose bei koordinuoti rajono ūkininkų ir verslininkų bendradarbiavimą su A. Stulginskio universitetu, siekiant kuo sparčiau modernizuoti gamybą ir perduoti iš mokslo verslui ir žemės ūkiui pačias naujausias technologijas. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įsipareigojo skatinti žinių perteikimą bei inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse, kurti tokią kaimo gyventojų bendradarbiavimo su Savivaldybe ir universitetu aplinką, kuri skatina žmones imtis naujovių, tobulinti savo profesinę kvalifikaciją ir mokytis visą gyvenimą, įgyvendinti novatoriškas priemones, sukuriančias jaunimui palankesnes sąlygas pradėti veiklą ūkininkavimo sektoriuje ir taip paspartinti rajono žemdirbių kartų kaitą, Vietos plėtros strategijoje remti kompleksinio kaimo viešųjų pastatų modernizavimo ir taupios energetikos vystymo programas bei numatyti technologinių ir socialinių inovacijų diegimo kaimo vietovėse finansavimą.

Už nuoširdų bendradarbiavimą ir šiltą priėmimą Savivaldybei ir Vietos veiklos grupei padėkojo Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius prof. dr. Jonas Čaplikas. J. Čaplikas teigė, kad Aleksandro Stulginskio universitetas yra nusiteikęs abipusės naudos principais bendrauti, bendradarbiauti ir padėti.

Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys teigė, kad mokslas turi turėti grįžtamąjį ryšį, todėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymas labai reikšmingas Savivaldybei. „Žmogus, pasirinkęs žemdirbišką profesiją, retai lieka be darbo, o dar rečiau – be duonos“, – teigė meras, ragindamas renginyje dalyvavusius moksleivius pasidomėti universiteto siūlomomis studijų programomis.

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis sakė, jog kaimo plėtros srityje Aleksandro Stulginskio universitetas yra avangardistai, todėl ši vietos veiklos grupė ir pasirinko mokslo pažangą, mokslo avangardistus, kad kartu parengtos strategijos būtų kokybiškos ir efektyvios.

Pasibaigus sutarties pasirašymo ceremonijai, Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojai ir studentai Radviliškio rajono mokiniams pristatė universitete rengiamas studijų programas, papasakojo apie studentų laisvalaikį Akademijoje bei surengė smagią viktoriną. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ nariai kartu su universiteto dėstytojais diskutavo apie Vietos plėtros strategijos kryptis, remiamas programas.


Parašykite komentarą