Baisogalos bendruomenė vėl įsijungė į saugaus eismo projektą

Gegužės 15 d. 16 val. Baisogalos bendruomenė vykdė pirmąjį 2014 m. saugaus eismo renginį, kuris buvo dviejų dalių. Pirmoji dalis–reidas, kurio metu Baisogalos bendruomenės tarybos nariai ir projekto partneriai apkeliavo Baisogalos miestelį ir susipažino su perėjų ženklinimo būkle, apžiūrėjo ir įvertino saugiam eismui  rizikingas ir taisytinas  vietas. Tą dieną užfiksuota neatnaujintas perėjų žymėjimas, duobėtos perėjos, stipriai pažeista kelio danga.

Tai užfiksuota nuotraukose ir filme, kurį galima pažiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=VYFfaCWEw5Y&feature=youtu.be
Labai džiugu, kad šiai dienai  tarnybos atliko saugaus eismo  situacijos gerinimo darbus ir padėtis ryškiai pagerėjo.

Antroje renginio dalyje, Baisogalos kultūros namuose, mes aptarėme 2014 metų saugaus eismo projektą ir su partneriais pasirašėme bendradarbiavimo sutartis. Mūsų partneriai: Baisogalos švč. Trejybės Parapijos Klebonas Tomas Janavičius, Radviliškio r. sav. Baisogalos seniūnija (seniūnas Romas Kalvaitis), VVG ,,Radviliškio lyderis“ (vadovas Romas Kalvaitis), policijos darbuotojas Renatas Zdanavičius, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Baisogalos seniūnijos socialinės darbuotojos Laimutė Počiejienė ir Jolita Giniotienė, Baisogalos gimnazija (direktorius Alfredas Jasiūnas), Baisogalos mokykla-darželis (pavaduotoja ugdymui Gražina Areliūnienė), Radviliškio viešosios bibliotekos Baisogalos filialas (vyr. bibliotekininkė Alvyda Žižniauskienė), žmonių su negalia Baisogalos skyrius (pirmininkė Vanda Kazickienė),  asociacijos ,,Sidabro gija“ Baisogalos skyrius (pirmininkė Ona Švedienė), Radviliškio Dailės mokyklos Baisogalos klasės (mokytojos Inga Ginkevičiūtė ir Rasa Brazdžionienė), Baisogalos šaulių 8-ji kuopa (kuopos vadas Rimantas Narbutis) ir Baisogalos kultūros namai (vadovė Vilija Kaščionienė). Džiaugiamės, kad turime daug partnerių. Darbo užteks visiems, nes ketiname įgyvendinti 15 renginių. Vieni išvažiuojamieji, kiti prisišlieję prie tradicinių švenčių ir šių metų naujovė – šeimos svetainė. Susitikę šeimos svetainėje didelį dėmesį skirsime prevenciniam darbui su tėveliais. Mūsų patirtis rodo, kad būtinas tėvelių kasdienis rūpinimasis vaikų saugumu gatvėse ir keliuose.

Esame dėkingi automobilių kelių direkcijai ir kaimo bendruomenių sąjungai už inicijuojamą projektą ir rūpinimąsi eismo saugumu bendruomenėse.

Vilija Kaščionienė,

Baisogalos bendruomenės pirmininko pavaduotoja, atsakinga už projekto įgyvendinimą.

Baisogaliečiai išvyksta į reidą. Foto A. Žižniauskienės

Šioje vietoje reikėtu perijos. Foto K. Br. Strolio

Sutartį pasirašo mokyklos-darželio pavaduotoja ugdymui Gražina Areliūnienė. Foto A. Žižniauskienės

Sutartį pasirašėme. Darbas laukia. Foto K. Br. Strolio

Parašykite komentarą