logobend

Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” 2020 m. rugsėjo 3 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016 – 2023 m.” pasirašė XV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Linkaičių bendruomene.

Linkaičių bendruomenė pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-15-1-2020 įgyvendins vietos projektą „Burkimės sportui ir kokybiškam užimtumui”. Šiam projektui įgyvendinti skirta 40 000,00 Eur su PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės iki 10 000,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Paramos intensivumas 80 proc.

Šiuo vietos projekto pagalba planuojama įrengti universalią sporto (multifunkcinė krepšinio, teniso ir tinklinio) aikštelę Linkaičiuose 480 kv. m., suorganizuoti paskaitų ciklą sveikos gyvensenos temomis ir suorganizuoti sporto šventę Linkaičiuose. Veiklų įvykdymas ir uždavinių įgyvendinimas – sudarytos galimybės vykdyti sporto užsiėmimus Linkaičiuose, suteiktos žinios bei praktiniai įgūdžiais sveikos gyvensenos bei sporto srityse, į sporto užsiėmimus įtraukti gyventojai, įskaitant vaikus ir jaunimą – leis pasiekti projekto tikslą – sutelkti Linkaičių, Vėriškių bei Kalnelio Gražionių gyventojus sportui bei kokybiškam užimtumui. Įgyvendinus vietos projektą bus atnaujintas kaimo viešasis gyvenimas bei padidintas jo patrauklumas, padidintas vaikų ir jaunimo užimtumas.

Parašykite komentarą