Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys pagal kvietimą Nr. 02

 

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ 2012 m. vasario 1 d. pasirašė  aštuoniolika trišalių vietos projektų vykdymo sutarčių su vietos projektų pareiškėjais: Asociacija „Kalnelio Gražionių bendruomenė“ pirmininke Liuda Pilotiene, Asociacija Polekėlės bendruomenės pirmininke Valentina Griniene, VO „Kutiškių kaimo bendruomenė“ pirmininke Regina Kieliene, Asociacija „Šniūraičių bendruomenė“ pirmininke Danguole Petrauskiene, Visuomeninė organizacija „Kaimo bendruomenė – Draugas“ pirmininke Laima Didžbaliene, Kairėnų kaimo bendruomenės pirmininke Gražina Jurevičiene, Baisogalos bendruomenės pirmininku Artūru Radžiūnu, Sidabravo kaimo bendruomenės pirmininke Vanda Vaškevičiūte, Butėnų bendruomenės pirmininke Rasa Navickiene, Visuomeninė organizacija „Skėmių kaimo bendruomenė“ pirmininku Romualdu Modestavičiu, Vadaktų kaimo bendruomenės pirmininke Juzefa Stukniene, Asociacija „Acokavų bendruomenė“ pirmininke Laima Šlekiene, Papušynio kaimo bendruomenė pirmininke Vilija Kunickiene, Asociacija „Kunigiškių bendruomenė“ pirmininke Dalia Balčiūniene, Pociūnų kaimo bendruomenės pirmininku Rolandu Kazimieru Sikorskiu, Asociacija „Mankiškių bendruomenė“ pirmininke Zita Augiene ir Beinoravos kaimo bendruomenės Rūta Jielinskiene.

Vietos veiklos grupės valdybos  pirmininkas Romas Kalvaitis ir Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis pasveikino sutartis pasirašiusius vietos projektų vykdytojus ir palinkėjo jiems sumanumo ir kantrybės įgyvendinant vietos projektus. Lėšų skirimas patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos 2011 m. gruodžio 20 d. vietos projektų atrankos posėdžio protokolu Nr. 2 ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. BR1-20 „Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“. 

Asociacija „Kalnelio Gražionių bendruomenė“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-001 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Asociacijos „Kalnelio Gražionių bendruomenė“ viešųjų erdvių sutvarkymas“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 161 2100 Lt. Pagrindinis tikslas: padidinti Kalnelio Gražionių gyvenamosios aplinkos patrauklumą bei gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, užimtumą bei sveikatingumą, sutvarkant kaimo viešąją erdvę – sukuriant rekreacinę teritoriją su sporto aikštelėmis. Projekto metu bus sutvarkyta visuomeninės paskirties teritorija, įrengta: futbolo aikštelę; krepšinio aikštelę; lauko tinklinio aikštelę; lauko estrada; suoliukai. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Asociacija Polekėlės bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-002 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Polekėlės bendruomenės namų pastato remontas“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 152 361 Lt. Bendriausias tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Polekėlės kaimo bendruomenės apjungtuose kaimuose; specialusis – užtikrinti visavertį Polekėlės ir aplinkinių kaimų gyventojų turiningo laisvalaiki ir užimtumo poreikių tenkinimą ir to prieinamumą bei socialinės atskirties mažinimą. Pastato remonto projekte numatoma: pirmame aukšte – langų ir durų pakeitimas, higienos patalpų įrengimas, iš kurių viena turi būti pritaikyta žmonėms su negalia, laiptinės apdailos darbai, panduso įrengimas, grindų įrengimas; antrame aukšte – treniruoklių salės įrengtos pertvaras tarp patalpų išgriovimas ir apdailos darbai, bei antro aukšto higienos patalpų bei koridoriaus apdailos darbai. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

VO „Kutiškių kaimo bendruomenė“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-003 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Pastato pritaikymas Kutiškių bendruomenės namams“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 221 123Lt. Vietos projekto tikslas – sudaryti sąlygas kaimo bendruomenės veiklai, suremontuojant Kutiškių kaimo bendruomenės patalpas, esančias vaikų darželio-lopšelio pastate ir taip jas pritaikant bendruomenės veiklai. Projekto apimtyje bus suremontuota bendruomenei priklausančios patalpos 326,35 kv.m. sporto salė su rūbine, įrengtas WC, salė stalo tenisui ir biliardui, pasitarimų kambarys, holas, tambūras. Pasitarimų kambariui bus įsigyti baldai. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-004 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Dalies pastato pritaikymas bendruomenės centrui“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 195 992Lt. Bendrasis tikslas – kurti patrauklią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus. Inicijuojamo vietos projekto tikslas –  spręsti Karčemų kaimo gyventojų problemas, pritaikant dalį buvusios mokyklos pastato Karčemų kaimo bendruomenės centrui. Projekto metu bus atlikta: salės ir jos pagalbinių patalpų remonto darbai; stogo renovacija; salės langų ir durų pakeitimas; laiptinės remontas; įėjimo sutvarkymas; baldų įsigijimas bendruomenės reikmėms (stalai, kėdės, spintos, rūbų kabyklos). Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Asociacija „Šniūraičių bendruomenė“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-005 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Pastato pritaikymas Šniūraičių bendruomenės namams“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 148 343Lt. Vietos projekto tikslas – sudaryti sąlygas  kaimo bendruomenės veiklai, pritaikant buvusios Šniūraičių mokyklos patalpas  kaimo bendruomenės namų veiklai. Šio projekto metu bus atlikta: langų, durų, fasado, laiptų aikštelių ir pakopų, lubų ir grindų remonto darbai; pastato pritaikymo neįgaliesiems darbai. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Visuomeninė organizacija „Kaimo bendruomenė – Draugas“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-006 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Sporto aikštelės atnaujinimas, rekreacinės zonos įkūrimas su vasaros estrada“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 180 000Lt. Bendrasis tikslas – kurti patrauklią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus. Vietos projekto pagrindinis tikslas – renovuoti lauko krepšinio aikštelę, įkuriant šiuolaikinę krepšinio – tinklinio, lauko teniso aikštelę, sukuriant aplink ją poilsio, laisvalaikio ir renginių po atviru dangumi zoną su vasaros estrada. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti: krepšinio aikštelės remonto darbus, kurioje po remonto bus įrengtos krepšinio, futbolo, tinklinio aikštelės; aikštės rekonstrukcijos darbus, kurioje bus parkuojami automobiliai, o esant poreikiui – vykdomi renginiai; vasaros estrados įrengimo darbus. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Kairėnų kaimo bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-007 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Pastato pritaikymas Kairėnų bendruomenės namams“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 132 200Lt. Bendrasis tikslas – kurti patrauklią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus; rekonstruoti (atnaujinti) pastatus, sutvarkyti ar sukurti viešąją infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami šie remonto darbai: esamų medinių langų pakeitimas į plastikinius, apskardinant palanges ir atliekant angokraščių remonto darbus; esamų išorės durų keitimas naujomis; vidaus durų keitimas, remontas; vidaus patalpų apdailos remontas; vidaus santechninkos remontas; aikštelės prie įėjimo į patalpas remontas; sutapdinto stogo remontas. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Baisogalos bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-008 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Baisogalos ir Pakiršinio sporto aikštynų atnaujinimas bei reakrecinės teritorijos Pakiršinyje įrengimas“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 360 000Lt. Bendrasis tikslas – padidinti Baisogalos miestelio irPakiršinio kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą bei gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, užimtumą bei sveikatingumą, atnaujinant sporto aikštynus bei sukuriant rekreacinę teritoriją. Remontuojant sporto aikšteles adresu Taikos g.12A, Baisogala bus atlikti šie kapitalinio remonto darbai: krepšinio bei lauko teniso aikštelių įrengimas. Remontuojant sporto aikšteles adresu Parko g. 10, Pakiršinio k., Radviliškio raj. bus atlikti šie kapitalinio remonto darbai: krepšinio, lauko tinklinio aikštelių ir suoliukų įrengimas. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Sidabravo kaimo bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-009 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo didinimas Sidabravo kaime, suremontuojant bendruomenės namų patalpas (Pergalės g. 11)“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 245 700Lt. Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Sidabravo kaimo bendruomenės apjungtuose kaimuose bei sumažinti gyventojų mažėjimą išlaikant jaunimą bendruomenėje. Projekto metu bus atlikti šie darbai: stogo, langų, išorinės pastato sienos, tualeto patalpų remonto darbai; atliktas vidaus patalpų remontas; įrengta pastato šildymo krosnelė. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Butėnų bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-010 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Butėnų bendruomenės namų pastato (Taikos g. 30, Butėnų k.) remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 132 259Lt. Bendrasis tikslas – didinti bendruomenės narių užimtumą bei mažinti socialinę atskirtį, pagerinant gyvenimo sąlygų kokybę ir užtikrinant tinkamas sąlygas veiklos vykdymui. Specialusis tikslas – suremontuoti bendruomenės namų pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės narių poreikių tenkinimui. Remonto metu bus suremontuotos bendruomenės namų vidaus patalpos; pakeisti langai ir durys; suremontuotos ir neįgaliesiems pritaikytos tualeto patalpos; įrengta dušo kabina; suremontuotos virtuvės ir skalbyklos patalpos.Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Visuomeninė organizacija „Skėmių kaimo bendruomenė“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-011 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Skėmių kaimo bendruomenės namų pastato remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams bei bendruomenės narių užimtumo didinimui“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 162 215Lt. Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Skėmių kaimo bendruomenės apjungtuose kaimuose, specialieji tikslai – didinti Skėmių gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sumažinti gyventojų mažėjimą išlaikant jaunimą bendruomenėje. Projekto vykdymo metu bus įrengiamas bei apšiltinamas dvišlaitis pastato stogas ir taip sukuriamos palankios sąlygos bendruomenės narių užimtumo didinimui ištisus metus ir efektyviam finansinių išteklių naudojimui šildant bendruomenės namų pastatą. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Vadaktų kaimo bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-012 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Gyvenimo kokybės gerinimas Vadaktų kaime, suremontuojant bendruomenės namų pastatą ir pritaikant jį gyventojų užimtumui“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 99 000Lt. Bendra veikla ir bendras tikslo siekimas sutelks ir stiprins bendruomeninius ryšius tarp skirtingų socialinių grupių narių, o tai tiesiogiai įtakos socialinės sanglaudos didėjimą Vadaktų kaimo bendruomenės vienijamojoje teritorijoje. Projekto metu bus suremontuotos bendruomenės namų vidaus patalpos: sutvarkytos grindys, įrengtos pakabinamos lubos, nudažytos sienos, pakeisti šviestuvai; įrengtos patalpų šildymo krosnelės; ventiliatoriai, įrengtas įvažiavimas neįgaliesiems. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.

Asociacija „Acokavų bendruomenė“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-013 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Acokavų bendruomenės namų pastato remontas“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 114 165Lt. Projekto bendriausias tikslas – padėti spręsti socialines, psichologines, kultūrines Acokavų ir aplinkinių kaimų gyventojų problemas, užtikrinti visavertį Acokavų ir aplinkinių kaimų gyventojų turiningo laisvalaikio ir užimtumo poreikių tenkinimą ir to prieinamumą bei socialinės atskirties mažinimą. Projekto metu bus suremontuotas bendruomenės namų stogas ir pakeisti langai. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Papušynio kaimo bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-014 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Papušynio kaimo bendruomenės namų pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 95 868Lt. Bendrasis projekto tikslas – išnaudoti vietovės stiprybes, siekiant užtikrinti vieningą, kultūringą ir ekonomiškai patrauklią Papušynio kaimo gyvenamąją aplinką gyventojams, taip pagerinti jų gyvenimo kokybę, išnaudojant vietovės stiprybes ir galimybes pritaikyti bendruomenės namų pastatą viešiesiems poreikiams, kad kaimo gyventojai turėtų galimybę realizuoti savo darbinį potencialą, pasijustų pilnaverčiais bendruomenės nariais. Numatyta atlikti pastato stogo remontą – pakeisti stogo dangą, atlikti pastato vidaus patalpų remontą. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Asociacija „Kunigiškių bendruomenė“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-015 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Jaukūs bendruomenės namai – gyvybingumo centras“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 83 403Lt. Bendrasis vietos projekto tikslas – išnaudoti vietovės stiprybes ir galimybes, siekiant užtikrinti vieningą, kultūringą ir ekonomiškai patrauklią Kunigiškių kaimo gyvenamąją aplinką gyventojams, taip pat pagerinant jų gyvenimo kokybę, išnaudojant vietovės stiprybes ir galimybes pritaikyti bendruomenės namų pastatą viešiesiems poreikiams, kad kaimo gyventojai turėtų galimybę realizuoti savo darbinį potencialą, pasijustų pilnaverčiais bendruomenės nariais. Numatyta atlikti bendruomenės namų pastato remontą. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Pociūnų kaimo bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-016 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Dalies pastato pritaikymas Pociūnų bendruomenės namams“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 151 560Lt. Bendrasis tikslas – kurti patrauklią ir saugią aplinką, gyventi ir dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus. Padidinant kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą sumažinti depopuliaciją kaimo vietovėse. Bus atlikti šie remonto darbai: atlikti laiptų įrengimo darbai, vidaus remonto darbai, šlaitinio stogo remontas, įrengta santechnika ir šildymo sistema, atlikti elektros darbai. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Asociacija „Mankiškių bendruomenė“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-017 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Rekreacinės teritorijos Mankiškyje įrengimas“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 86 218Lt. Vietos projekto tikslas – padidinti Mankiškių kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą bei gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo užimtumą bei sveikatingumą, sukuriant rekreacinę teritoriją su sporto aikštele. Projekto metu bus atlikti šie darbai: įrengta krepšinio aikštelė su suolais žiūrovams, įrengtą vaikų žaidimo aikštelė su sūpynėmis ir smėlio dėže, iškastas 10 arų tvenkinys ir įrengtas pliažas, įrengtos pakopos tvenkiniui ir kalneliui. Teritorija apsodinta žole. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. vasario 1 d.

Beinoravos kaimo bendruomenėpagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-11-RADVILIŠKIS-02-018 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Beinoravos bendruomenės patalpų remontas ir materialinės bazės stiprinimas“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 148 001Lt. Vietos projekto bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Beinoravos kaimo bendruomenės apjungtuose kaimuose, užtikrinant visavertį Beinoravos ir aplinkinių kaimų gyventojų turiningo laisvalaikio ir užimtumo poreikių tenkinimą ir to prieinamumą bei socialinės atskirties mažinimą. Projekto metu bus suremontuotos bendruomenės patalpos: posėdžių salė, koridorius, tualeto patalpos, stogas, šildymo vėdinimo dalis, vidaus santechnika. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Parašykite komentarą