Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys

 

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ 2011 m. balandžio 4 d. pasirašė  penkias trišales vietos projektų vykdymo sutartis su vietos projektų pareiškėjais: Pašušvio bendruomenės pirmininku Juozapu Grakulskiu, Šaukoto Švč. Trejybės parapijos klebonu Donatu Grabažiu, asociacija „Tyrulių bendruomenės“ pirmininke Ona Aksinavičiene, Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“ pirmininku Algirdu Petrausku ir Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininke Ilona Petrėtiene. Vietos veiklos grupės valdybos  pirmininkas Romas Kalvaitis ir Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis pasveikino sutartis pasirašiusius vietos projektų vykdytojus ir palinkėjo jiems sumanumo ir kantrybės įgyvendinant vietos projektus.

Pašušvio bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-10-RADVILIŠKIS-01-001įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Pašušvio miestelio viešosios erdvės, esančios prie mokyklos ir kultūros namų sutvarkymas“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 150 000 Lt. Projekto metu bus sutvarkyta visuomeninės paskirties teritorija – viešoji erdvė prie mokyklos, kultūros ir bendruomenės namų. Projekto įgyvendinimo metu bus išardoma senoji danga, sudedami nauji kelio bortai, sudedami gazoniniai bortai, rekonstruojama šaligatvio danga, atstatoma veja. Planuojama sutvarkyti viešosios erdvės, esančios prie mokyklos ir kultūros namų, pėsčiųjų takus, įvažiavimo juostas, automobilių parkavimo vietą, šaligatvius, sutvarkyti vejas, įrengti šiukšliadėžes, suolelius poilsiui,  padengiant juos trinkelėmis bei pritaikant juos bendruomenės narių poreikiams ir padidinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. balandžio 3 d.

Šaukoto Švc. Trejybės parapija pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr. LEADER-10-RADVILIŠKIS-01-002 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Šaukoto Švc. Trejybės bažnyčia restauravimas (tvarkybos darbai)“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 605 000 Lt. Projekte numatyta atlikti Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios restauravimo (tvarkybos) darbus užtikrinant pastato gyvavimo laiko prailginimą, konstrukcijų apsaugojimą nuo tolesnio irimo. Planuojama atlikti šiuos restauravimo darbus: cokolio, fasado, stogo restauravimo sprendiniai, perdangos, lietaus nuvedimo nuo stogo sprendiniai, langų, durų, grotelių restauravimo sprendiniai, sienų restauravimo sprendiniai, grindų restauravimas, laiptų restauravimo darbai. Įgyvendinus projektą bus teikiamos naujos kokybės paslaugos: bažnytiniai patarnavimai, sakraliniai renginiai, choro veikla, ekskursijos. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. balandžio 3 d.

Asociacija „Tyrulių bendruomenė“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr. LEADER-10-RADVILIŠKIS-01-003 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Tyrulių bendruomenės parko teritorijos infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 110 900 Lt. Įgyvendinant projektą bus tvarkomas Tyrulių parkas pritaikant kokybiškų viešųjų poilsio, pramogų, švietimo ir sporto paslaugų teikimą. Projekto lėšomis parko viešojoje erdvėje bus statoma medinė estrada, pavėsinė, įrengiami parko takai, aikštelės, sutvarkytas teritorijos apšvietimas. Ilgalaikis projekto poveikis pasižymės solidarumo, bendrumo, rūpinimosi savo krašto kultūra ir paveldu, identiteto formavimo skatinimu. Tokiu būdu projekto įgyvendinimas prisidės prie Bendruomenės gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo, padidėjusio turiningo laisvalaikio ir užimtumo prieinamumo bei socialinės savo narių integracijos į bendruomenę. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. balandžio 3 d.

Aukštelkų kaimo bendruomenė „Aukštoji alka“ pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-10-RADVILIŠKIS-01-004 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“ poilsio pastato rekonstravimas į bendruomenės namus“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 250 000 Lt. Projekto metu  bus rekonstruoti bendruomenės namai, kurie būtini kaip materialinė bazė.  Planuojami rekonstrukcijos darbai pakeisti stogo dangą, apšiltinti cokolius, apšiltinti sienas, pakeisti laukines durys, bei atlikti griovimo ir tvarkybos darbus. Viduje jungiamos patalpas formuoti Bendruomenės poreikius atitinkantį vidaus patalpų išplanavimą. Darbus sudaro sienų griovimo, inžinierinių tinklų demontavimo ir įrengimo atsižvelgiant į pasikeitusį vidaus patalpų išplanavimą, darbai. Įgyvendinus projektą bus teikiamos socialinės, kultūrinės ir ūkinės paslaugos (kurs saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, organizuos kultūrinį ir sportinį švietimą, aktyvins jaunimą bendruomenės veikloje, inicijuos pramogų ir poilsio organizavimą ir kt.). Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. balandžio 3 d. 

Pociūnėlių miestelio bendruomenė pagal vietos projekto vykdymo sutartį Nr.LEADER-10-RADVILIŠKIS-01-005 įgyvendins projektą, kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, „Pociūnėlių-lopšelio darželio rekonstravimas į paslaugų ir informavimo centrą“. Sutartyje numatyta paramos suma projektui įgyvendinti yra 194 583,60 Lt. Projektas skirtas Pociūnėlių lopšelio-darželio pastato energijos vartojimo efektyvumui didinti. Pastatas neapšiltintas, ištrupėjusiu fasadu, šaltojo sezono metu jame sunku vykdyti veiklą – informacijos ir paslaugų teikimą, nes pastatas neatitinka sanitarinių-higieninių reikalavimų. Įgyvendinant projektą numatomas pastato išorinių sienų apšiltinimas. Bendruomenės reikmėms pritaikytas pastatas leis efektyviai spręsti socialines problemas ir gerinti gyventojų gyvenimo kokybės lygį. Įgyvendinus projektą bus sukurtos 6 paslaugos: informacijos teikimo, mokymo, kvalifikacijos kėlimo, asmens higienos ir priežiūros, kultūros, laisvalaikio leidimo ir IT naudojimosi. Paslaugos bus prieinamos miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams, pagerės jų kokybė ir apimtis, bus geriau tenkinami bendruomenės narių poreikiai, prisidėta prie socialinės atskirties mažinimo. Projektą planuojamą įgyvendinti iki 2013 m. balandžio 3 d. 

 

 

Parašykite komentarą