Vėriškių bendruomenė įvykdė Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo pirmąjį užsibrėžtą tikslą

Balandžio 8 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo visuomeninė įgyvendinimo priežiūros taryba (Taryba), kuriai atstovauja ir Vėriškių bendruomenė, su Švietimo ir mokslo ministerijos bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovais aptarė rengimo šeimai problemas. Vėriškių bendruomenės valdybos narė Eglė Šveckienė vykusiame susitikime Seime išsakė nuomonę apie Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų vygdymą Radviliškio rajono ugdymo įstaigose.

Labai norime padėkoti Radviliškio rajono merui A. Čepononiui už suteiktas galimybes vykti į susitikimus seime. Taip pat dėkojame švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistams, mokyklų vadovams už pagalbą renkant informacija iš rajono mokyklų.

Susitikimo metu siekta išsiaiškinti, kaip mokyklose įgyvendinama nuo 2007 metų veikianti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. Susitikimo dalyviai pasidalino turima informacija ir įžvalgomis apie esamą situaciją, aptartos programos plėtotės galimybės. Konstatuota, kad iki šiol pagal programą apmokyta apie 250 pedagogų ir kai kuriose mokyklose ją bandoma integruoti į mokomuosius dalykus, tačiau tik pavienių mokyklų vadovų ir mokytojų iniciatyva. Trūksta vieningos mokytojų rengimo ir konsultavimo sistemos. Tarybos nerimą sukėlė tai, kad 2011 metais programos įgyvendinimui lėšų nėra skirta. Susitikime pabrėžta, kad rengimas šeimai mokyklose turėtų tapti prioritetu ir ugdymo programų pagrindu, o programos plėtotei siūlyta numatyti konkrečias priemones Vyriausybės programoje. Toliau programos įgyvendinimo klausimus numatoma svarstyti kituose Tarybos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų susitikimuose.

Taryba sukurta Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo įgyvendinimo kontrolei. Nacionalinis susitarimas parengtas visuomeninių organizacijų iniciatyva kartu su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pasirašytas 2010 m. spalio 1 d. Seime, daugelio parlamentinių frakcijų ir partijų pritarimu. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimas – tai vienas pagrindinių Nacionaliniame susitarime keliamų uždavinių

Vėriškių bendruomenės informacija 

Parašykite komentarą