logobend

Pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016 – 2023 m.” pasirašė X-ojo ir XII- ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su vietos projektų pareiškėjais. 

2020 m. sausio 22 d. pasirašyta sutartis pagal X-ąjį kvietimą su MB „Pramogų karaliai”. Pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6A-D-10-2-2019 įgyvendins vietos projektą „MB „Pramogų karaliai” plėtra”. Projektui įgyvendinti skirta 49 700,00 Eur be PVM paramos suma. Šiuo vietos projektu siekiama sudaryti galimybę MB „Pramogų karaliai” veiklai plėtotis ir kurti naują darbo vietą. Projekto metu bus įsigyjama nauja įranga, kurios pagalba būtų galimybė teikti geresnės kokybės, didesnės apimties ir platesnio spektro pramogų ir poilsio organizavimo paslaugas. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. spalio 29 d.

2020 m. sausio 22 d. pasirašytos sutartys pagal XII-ąjį kvietimą su Pašušvio bendruomene. Pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-12-2-2019 įgyvendins vietos projektą „Judėk daugiau – gyvenk ilgiau”. Šiam projektui įgyvendinti skirta 37 895,00 Eur su PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės iki 9 950,00 Eur su PVM biudžeto lėšomis. Šiuo vietos projektu siekiama iš paramos lėšų įrengti pusinę krepšinio aikštelę ir lauko treniruoklius, bendradarbiaujant su partneriais surengti edukacijas ir paskaitas apie sveikos gyvensenos puoselėjimą ir ligų prevenciją, puoselėjant aktyvų gyvenimo būdą ir bendruomenės narių sveikos mitybos įgūdžių formavimą, bei surengti projekto rezultatų pristatymo renginį su kultūrine programa, krepšinio ir tinklinio varžybomis ir pramogomis vaikams. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. rugpjūčio 5 d.