Penkeri metai kartu su Leader metodu

Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai, vedini kasdienių rūpesčių, darbų ir pasiekimų, 2012 m. gegužės 9-10 d. rinkosi Trakuose į konferenciją „Penkeri metai kartu su LEADER metodu“. LEADER metodas Lietuvoje veikia daugiau nei penkeri metai. Vietos veiklos grupės (toliau – VVG) konferencijos metu minėjo penkerius metus, kaip visos Lietuvos vietos veiklos grupės veikia kaip viena, t.y. Vietos veiklos grupių tinklui – penkeri.

Konferencija skirta ne tik sukakčiai paminėti, bet ir apžvelgti Lietuvos strategijų įgyvendinimo pusiaukelės  aktualijas.

Lietuvos VVG, įgyvendindamos Strategijas, kurios skiriasi teritorijų apimtimis, priemonėmis, rodikliais, įveikusios pusiaukelę,  konferencijoje pasidalino patirtimi.

Renginį vedėjai Raimonda Vilimienė ir Arvydas Veikšra pradėjo Maironio „Trakų pilies“ žodžiais“.

Sveikinimo žodį, kaip ir dera tikriems Trakų krašto šeimininkams tarė Trakų r. savivaldybės meras Vincas Kapočius bei savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, žodžius lydėjo dovanos svečiams bei pranešėjams.

Konferenciją pagerbė svečiai. Žemės ūkio ministerijos atstovės Jurgita Stakėnienė, Kaimo plėtros departamento direktorė, bei to paties departamento specialistės Ilona Sadovkaitė ir Jolanta Vaičiūnienė, koordinuojančios Leader metodą Lietuvoje, perdavė ministro sveikinimus ir linkėjimus. Pasveikino susirinkusiuosius ir Nacionalinės mokėjimo agentūros kaimo plėtros ir žuvininkystės programųdepartamento direktorė Erika Viltrakienė, Kaimo vystymo programųskyriaus vedėja Lina Gaidžiūnaitė bei mokėjimo prašymų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rytis Sasnauskas. Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro vardu kalbėjo direktorės pavaduotojas Darius Macijauskas, Lietuvos kaimo bendruomenių vardu – Loreta Sirvydienė.

Konferencijos atidarymą iliustruodama neoficialius ir įteisintus VVG tinklo metus,  paskelbė Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Janina Augustinavičienė. 

Pirmojoje konferencijos dalyje buvo perskaityta 10 pranešimų: „LEADER projektų eiga Lietuvoje dabartis ir ateitis“ (Jolanta Vaičiūnienė), „Tyrimo „Lietuvos vietos veiklos grupių 2007-2013 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimo analizė. Pusiaukelės pamokos” (Vytautas Zubas, Vilma Gegužienė), „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas, rezultatai“ (Klavdija Stepanova), „Tarpteritorinis bendradarbiavimas, jaunimo užimtumas“ (Jolita Umbrasienė), „LEADER tarptautiniai projektai ir jų įgyvendinimas” (Egidijus Giedraitis), „Verslumo ir socialinių projektų įgyvendinimas“ (Reda Kneizevičienė), „Projektų įgyvendinimas Alytaus regione“ (Edgaras Gardziulevičius, Andrė Zenevičienė, Povilas Saulevičius), „Vietos projektai“ (Marytė Žiubrienė), „Tradicinių amatų puoselėjimas“ (Valė Krauleidienė), „Įgūdžių įgijimo projektų įgyvendinimas“ (Neringa Čemerienė).

Kiekvienas pranešėjas perteikė darbus, veiklas, džiaugsmus ir vargus tam tikros temos kampu. VVG veikla labai plati, todėl visi pranešimai buvo susiję su kiekvienos VVG darbais. Tai tik dar kartą patvirtino VVG darbų apimtis. 

VVG prireiks viso penkmečio atlikto  tyrimo „Lietuvos vietos veiklos grupių 2007-2013 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimo analizė. Pusiaukelės pamokos”  rezultatams pagerinti, rekomendacijas ir išvadas įgyvendinti.

Klausytojus džiugino netolima ateitis 2014-2020 m. Leader finansavimo galimybės iš keleto fondų, bei nuoširdi ir vertinga VVG patirtis įgyvendinant Vietos plėtros strategijas.

Dauguma linkėjo, kad tokia konferencija taptų tradicija. Tiesiog konferencijos data sutapo su Europos diena bei kita pergalinga diena, todėl konferencijos dalyvių nuotaika buvo pakili ir iškilminga. Juk ne kasdien skaitomas Maironis ar eilės pagal Donelaitį.

Pirmąją konferencijos dalį vainikavo Vietos veiklos grupių tinklo padėkos VVG už energiją, ryžtą ir sumanumą įgyvendinant Leader metodą Lietuvoje, bei svečiams.  

Antrąją konferencijos dieną VVG nariai pasidalijo į dvi grupes ir leidosi lankyti Trakų krašto VVG įgyvendinamų projektų ir jų dalyvių. Juokais dalyviai maršrutus įvardijo „Angelų kalva“ ir „Velnio duobe“.

Pirma grupė, kuriai vadovavo Trakų krašto VVG strategijos koordinatorė Dominyka Dubauskaitė Kairevičienė, autobusu vyko „Angelų kalvos” kryptimi ir žavėjosi  Dominykos pasakojimais apie nuveiktus darbus, apie bendruomenės narių galią ir ateities planus, bei prieš ketverius metus sukurtą viešąją erdvę „Angelų kalvą“.  Trakų krašto svečiai buvo supažindinti su dviem Trakų krašto VVG įgyvendinamais vandentvarkos ir vandenvalos projektais.

UAB „Trakų vandenys“ projektas ,,Vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių statyba Kariotiškių gyvenvietėje”,skirtas gyvenvietei iki 200 gyventojų, o kitas Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai” projektas „Trakų rajono Būdos kaimo nuotekų ir vandens tiekimo sistemos statyba“ ypač žavėjo todėl, kad skirtas tik 50-čiai gyventojų, kuriems bus pagerintos buitinės, sanitarines gyvenimo sąlygas, t.y. įvestas vanduo ir įrengtos nuotekos. Tai dar kartą įrodo, kad VVG svarbus kiekvienas Lietuvos kaimo gyventojas, nepaisant, dideliame ar mažame, atokiame ar prie rajono centro kaime jis gyvena. 

Akių negalėjome atitraukti nuo „Angelų kalvos“ – tai pavyzdys, ką gali lyderis su bendruomene.  Per trejus metus įgyvendinti savo idėją, tai rekordas. Taip pat aplankėme visiškai čia pat esančią Užutrakio dvaro sodybą, į kurią atkeliavome „bulvių keliu“. Nors važiavome keliu, kuriuo į dvaro virtuvę buvo vežamos daržovės,  tačiau restauruotuose sodybos rūmuose pasijutome „tikrais ponais“.  Grįždami į Trakus aplankėme tarptautinio projekto dalyvio VšĮ „Baltų amatai“ atstatomą upeivių senovinį laivą – vytinę. Maršruto metu buvome susieti su kulinariniu paveldu – skanavome karaimiškų patiekalų.

Antra grupė, lydima Trakų krašto VVG pirmininkės Alvydos Kazakevičiūtės, vyko „Velnio duobės“ kryptimi – link Aukštadvario. Pirmiausiai užsuko pas Trakų krašto VVG tarptautinio projekto dalyvį Juozą Norinkevičių į Trakų neįgaliųjų užimtumo centrą. Nors Juozas ir centro direktorius, tačiau savo paprastumu ir nuoširdumu nesiskiria nuo kitų centro darbuotojų. Svečiams pristatė visas veiklas, sudarė galimybę iš vaško pasidaryti po žvakę. Pakvietė dalyvauti bendruose projektuose ir labai džiaugėsi kitądien sulaukęs skambučio iš Pagėgių VVG.

Iš čia konferencijos dalyviai, vykdami pažiūrėti Trakų rajono savivaldybės įgyvendinamo vietos projekto „Vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginių statyba Jovariškių gyvenvietėje” pagal strategiją,  taip pat užsuko pasigrožėti vytine, kur Robertas Volosevičius, Trakų krašto VVG valdyboje atstovaujantis verslui, papasakojo apie šio laivo atkūrimą.  Neliko aplenktas ir dar vienas tarptautinio projekto dalyvis – verslininkas Vytautas Skirka, pats sukūręs savo žemėse pramogų parką „Ąžuolynė“. Pasak svečių, atrodo, čia miškas kaip ir visur, tačiau iš to susikurti verslą, kai Lietuvoje krizė ir nelaukti iš valstybės malonės – ne kiekvienas gali. Vytautas svečius apdovanojo skrajutėmis su nuolaida apsilankyti jo pramogų parke.

Na o Aukštadvaryje, aidint akordeono muzikai, ant remontuojamų bendruomenės namų slenksčio konferencijos dalyvius pasitiko šio miestelio šeimininkai – seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, klebonas Vytautas Kazys Sudavičius, bendruomenės pirmininkė Janina Stadalnykienė ir kiti bendruomenės nariai. Svečiai į patalpų vidų galėjo patekti tik prilietę lūpas prie vietinio kulinarijos produkto „velnio lašų“. Pirmiausiai buvo aprodytos patalpos, remontuojamos iš vietos projekto. Šis projektas – tai didelis žingsnis į Aukštadvario bendruomenės ir kitų visuomeninių organizacijų veiklos ateitį. Pastatas savo vidine estetine išvaizda jau tampa  Aukštadvario miestelio traukos centru.  Jadvyga tikisi, kad Bendruomenės namai taps kultūros, laisvalaikio daugiafunkciniu užimtumo centru. Jau yra įrengta vietinė šildymo sistema, naujai pastatyti keturi židiniai su kapsulėmis. Tai ekonomiškiausias šildymo modelis, leidžiantis naudoti pigų kurą, šildant patalpas pagal poreikį. Čia taip pat įrengtas vandentiekis, du tualetai ir komunikacijų tinklai. Buvęs vidurinės mokyklos fizikos kabinetas tapo patogia ir jaukia konferencijų sale, senjorai įrenginėja sau seklyčią, jaunimas – užimtumo centrą. Buvusioje sporto salėje atgims kultūriniai – švietėjiški renginiai. Bendruomenės namuose galės apsistoti svečiai, jungiantys bendruomenę su kitomis partnerystės sutartimi   bendruomenėmis iš Europos Sąjungos šalių. Aukštadvario seniūnė papasakojo apie kitus finansavimo šaltinius, projektus.

Gražių ir šiltų žodžių nepagailėjo Trakų krašto VVG partneriai Vincas Blinstrubas, Raseinių r. VVG pirmininkas, Alvydas Valeiša, Varėnos krašto VVG pirmininkas. Tauragės r. VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė pasidžiaugė, kad tokį seniūną „varikliuką” kaip Jadvyga ir jie turi, ir jeigu tokių žmonių būtų bent po porą kiekvienoje VVG, Lietuvos kaimai ir miesteliai dar greičiau gražėtų, juose gyvenimo kokybė gerėtų.

Šeimininkų lydimiems, klebono padrąsintiems konferencijos dalyviams ir Velnio duobė nebuvo baisi. Nusileidę į ją ir pasitikrinę, kiek jie nuodėmingi, sugrįžo į autobusą baigti savo dalykinės kelionės.

Kiekvienas iš konferencijos grįžo su didesniu žinių ir patirties bagažu ateičiai. 

VVG tinklo informacija, Janina Augustinavičienė

Parašykite komentarą