Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą

2014 metais Asociacija Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą „Asociacijos Polekėlės bendruomenės materialinės techninės bazės stiprinimas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo kaimo bendruomenių ir asociacijų veiklai teikimo taisykles. Suteiktos paramos suma – 9 000,00Lt.Prie projekto prisidėjo ir Radviliškio rajono savivaldybė, kuri skyrė projekto vykdytojui 1 600,00 Lt.

Įgyvendinus šį projektą buvo pasiektas tikslas – įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga, daugiafunkcinis spausdintuvas, multimedijos projektorius su ekranu, kuriuo patenkinti bendruomenės nariai ir visi kiti gyventojai, kurie gali naudotis įsigyta įranga, gyventojams vaizdžiai pateikiama kviestų pranešėjų medžiaga, ataskaitos, svečiams pristatoma bendruomenė ir jos veikla. Nupirkti biuro baldai, kurie pakeitė senus, susidėvėjusius, pačių gyventojų iš namų suneštus, baldus. Naujieji baldai suteikė suremontuotiems bendruomenės namams estetinį vaizdą, namai tapo jaukesni, praktiškesni, funkcionalesni ir gražesni.

Polekėlės bendruomenės informacija