logobend

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017 m. birželio 2 d. vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ administracijos darbuotojai projekto finansininkė Vida Stripeikienė ir projekto administratorė Edita Šiaulianskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir  „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ Pakruojyje. Seminare pranešimus pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė, kuri kalbėjo apie socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ ir vietos plėtros strategijų administravimo sistemą.

Patarėja Ilona Javičienė supažindino su nauja bendra vietos plėtros strategijų administravimo modelio schema, pagal kurią strategijų administravimas bus vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Pristatė vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimo ir derinimo su agentūra terminus, pirminių vietos projektų paraiškų vertinimą bei tolimesnę paraiškų vertinimo eigą. Taip pat buvo aptartos vietos projektų įgyvendinimo ir stebėsenos problemos, kurios gali kilti prasidėjus įgyvendinti naują administravimo modelį.

Antro pranešimo metu, Ilona Javičienė pasisakė apie socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ tema. Buvo pateiktas socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės projekto pristatymas. Pateikė informaciją apie tai, kas galės būti socialinio verslo vietos projektų vykdytojais, pristatyti socialinio verslo pavyzdžiai, socialiniam verslui taikomi kriterijai ir kita informacija.

Po seminaro vyko diskusija, kuriuos metu dalyvius domino, kuo skiriasi bendruomeninis ir socialinis verslas, kokie bus reikalavimai ir dokumentų pateikimo terminai.

Parašykite komentarą