logobend

Vietos veiklos grupių susitikimas Raseiniuose

2017 m.  birželio 14 d., Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“  surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu.

Raseiniuose vykusiame susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projektų administratorė Edita Šiaulianskienė ir projektų finansininkė Vida Stripeikienė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystės“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės.

Susitikimą pradėjęs Raseinių rajono VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas supažindino su renginio darbotvarke ir pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG papasakoti apie esamą situaciją, kaip šiuo metu kiekvienai VVG sekasi, ar VVG jau yra paskelbusios kvietimus, kvietė pasidalinti nuomone dėl vietos projektų paraiškų surinkimo ir vertinimo bei aptarti opiausius VPS įgyvendinimo klausimus.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai pristatė esamą situaciją vietos veiklos grupėse, dalinosi patirtimi, kaip sekėsi vertinti pirmines ir galutines vietos projektų paraiškas. Kvietimų dar nepaskelbusios VVG išsakė savo planus apie planuojamus skelbti kvietimus, dalinosi nuomone kokioms strategijos priemonėms įgyvendinti rengs vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus. Projektus vertinančių VVG atstovai dalinosi vietos projektų vertinimo patirtimi, aiškinosi, kaip vienus ar kitus vietos projektų administravimo taisyklių reikalavimus traktavo NMA administratoriai.

Diskusijų metu VVG atstovai aptarė bendruomeninio ir socialinio verslo pliusus ir minusus, aiškinosi apie VVG tinklo paskleistą žinią apie planuojamą strategijų keitimą ir vieningai sutarė, kad nepritars tokiam žingsniui kol visos VVG nepaskelbs kvietimų, nes tokiu atveju beverčiu tampa strategijų vertinimas ir dėl to sumažintos lėšos.

Susitikimo dalyviai džiaugėsi ir dėkojo Raseinių VVG už suteiktą galimybę aplankyti ir susipažinti su įmone UAB „Danspin“ veikla ir gaminama produkcija.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijoje.