Potencialiems partneriams savo veiklą pristatė Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“

Balandžio 14 dieną Radviliškio rajono savivaldybėje surengtas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ susitikimas su nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių atstovais, ūkininkais. 2004 metais įkurta Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ – tai asociacija, besirūpinanti gyvenimo kokybės gerinimu Radviliškio rajono kaimo vietovėse: skatina ir remia kaimo gyventojų aktyvumą, per įvairių programų įgyvendinimą teikia paramą plėtojant vietines iniciatyvas.

Gausiai susirinkusius renginio dalyvius pasveikino, už sėkmingą bendradarbiavimą ir įgyvendintus projektus padėkojo Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkas Romas Kalvaitis susirinkusiesiems pristatė Vietos veiklos grupės veiklą, pasidalijo gerąja patirtimi pagal Vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ sėkmingai įgyvendintus projektus, kalbėjo apie 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui rengiamą vietos plėtros strategiją, galimybes Radviliškio rajono nevyriausybinėms organizacijoms, verslo įmonėms ir ūkininkams prisijungti prie VVG „Radviliškio lyderis“ veiklos. Romas Kalvaitis paragino visus, norinčius spręsti Radviliškio rajono kaimo vietovių ekonomines bei socialines problemas, iki 2015 m. balandžio 30 d. pateikti prašymus ir kitus reikalingus dokumentus Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ administracijai (Aušros a. 10, 106 kab., Radviliškyje).