Saugus žmogus – laimingas žmogus

Baisogalos bendruomenė taip pavadino savo ketvirtąjį saugaus eismo renginį, kurį vykdė birželio mėn. 15 d. šventinių renginių metu. Jų netrūko visą dieną. 

Jau ryte miestelio centre pradėjo šurmuliuoti ,,Amatų mugė“, į kurią Radviliškio ir Pakruojo amatininkus sukvietė VVG ,,Radviliškio lyderis“. Buvo kur akis paganyti ir galimybė su bendruomenėmis susipažinti, įvairių muzikų paklausyti.

Sporto mėgėjai rinkosi prie aikštyno. Čia, įgyvendinus Baisogalos bendruomenės projektą, buvo atidarytos ir pašventintos renovuotos krepšinio ir lauko teniso aikštės.

Vėliau rinkomės į kultūros namų salę, į Iškilmingąją dalį ,,Pasididžiavimo knyga“ – minėjome kultūros namų 55 – tį, bendruomenės 10 – tį, Jadvygai Kablienei ir a. a. Alfredui Dučinskui buvo suteikti Baisogalos Garbės piliečių vardai.

Baisogalos kuopos šaulių išvirta košė sukvietė visus bendruomenės narius ir svečius prie bendro stalo. Plojome gražiausių sodybų, daugiabučių namų ir įstaigų šeimininkams. Už gražų žaidimą naujuose aikštynuose dėkojome sportininkams, sveikinome Antaninas ir Antanus, šokome, žaidėme. Vaikai pramogavo ant batuto, supynių, kitų  vaikiškų įrenginių.

Mūsų renginys ,,Saugus žmogus – laimingas žmogus“ vyko visose šventės dienos dalyse.

Mes su partneriais, Baisogalos Parapijos Klebonu kunigu Tomu Janavičiumi, policijos rėmėjais, šaulių kuopos šauliais, kultūros darbuotojais, akcentavome eismo saugumą, dalijome saugaus eismo priemones, priminėme saugaus eismo taisykles. Mūsų užduotis tą šventinę dieną buvo priminti ir saugaus elgesio taisykles žmonių sambūryje, atsargiai elgtis pramogaujant, ypač vaikams. Mes siekėme, kad visi šventės dalyviai jaustųsi saugiai dalyvaudami šventėje ir, jau tamsiu paros metu, grįždami į namus.

Dėkojame organizatoriams – Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie susisiekimo ministerijos ir vykdytojams – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai už organizuojamą projektą ,,Eismo saugumas bendruomenėse 2013“ ir aprūpinimą saugaus eismo priemonėmis. Mes džiaugiamės, kad įvairiaspalvė šventinė diena prabėgo be jokių incidentų – traumų , peštynių ar vandalizmo. Smagu, kad visi sveiki pasiekė namus. O miestelio gėlynai ir papuošimai šypsojosi save ir aplinką saugantiems žmonėms, sekmadienį besirenkantiems į šv. Antano atlaidus. Buvome saugūs ir laimingi. 

Vilija Kaščionienė,

Baisogalos bendruomenės pirmininko pavaduotoja,

atsakinga už projekto įgyvendinimą 

Meras D. Brazys ir seniūnas R. Kalvaitis domisi saugiu eismu. Foto A. Jurkėno

Irena renginiui pasiruošė. Foto A. Jurkėno

Bendruomenės pirmininkas perkerpą juostą. Foto K. Br. Strolio

Parašykite komentarą