Plečiami tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai

2013 m. birželio 18 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ ir Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ atstovai vyko į Lenkiją, Augustavo miestą susitikti su Lenkijos vietos veiklos grupės „PUSZCZA KOZIENICKA“ atstovais. Susutikimo metu pristatyta  tarptautinio projekto idėją, kurio tikslas išsaugoti ir populiarinti regionų krašto amatus, kaimo gyventojų aktyvinimą ir gyvenimo kokybės kaime gerinimą, skatinant kaimo gyventojų verslo vystymą Lenkijoje ir Lietuvoje. 

Susitikime dalyvavo VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė, VVG „Radviliškio lyderis“ narys Artūras Radžiūnas, Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas ir vertėjas – konsultantas iš Vilniaus Slavomir Janovič.

Lenkijos pusei atstovavo VVG „PUSZCZA KOZIENICKA“  pirmininkas  Marek Przedniczek, pirmininko pavaduotojas Michal Leon Kusio ir  finansininkė Renata Katarzyna Wolos.

Atstovai aptarė tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėjas ir galimybes, kad būtina organizuoti bendras muges, seminarus ir konferencijas, išleisti katalogą lenkų ir lietuvių kalbomis apie vietos produktus, teikiamas paslaugas, istorinio, kultūrinio paveldo ir kraštovaizdžio objektus, pritaikytus turizmui, įkurti nuolat veikiančią internetinę parduotuvę, kurioje bus galima užsisakyti vietos gyventojų produktų ir paslaugų, gerinti kaimo gyventojų patrauklią gyvenamąją aplinką partnerių veiklos teritorijose bei sukurti interaktyvią socialinių – ekonominių prekybos kontaktų ir ryšių tinklą.

Susitikimo metu pasirašytas tarptautinio bendradarbiavimo ketinimų protokolas, pateiktiems tikslams ir uždaviniams pasiekti. 

Parašykite komentarą