Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Kuriame aplinka sau”

Radviliškio rajono Skėmių kaimo bendruomenė pagal 2018 m. Radviliškio rajono savivaldybėje vykdomą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius  jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų)  tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo, įgyvendino  projektą „Kuriame aplinką sau“, kurio prioritetinė veikla: bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti – parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams. Projekto tikslas: Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas.

Pagal projektą įsigyti 3 lauko suoliukai viešoms erdvėms, kuriose renkasi vaikai su tėveliais, seneliais, laisvalaikį leidžia neįgalieji ir jaunimas.

Džiaugiamės įgyvendintu projektu !

Skėmių kaimo bendruomenės informacija.