logobend

Vietos veiklos grupės aktyvinimo ir viešinimo renginys

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ 2018 m. gruodžio 7 d. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centresurengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo konferenciją „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo iššūkiai“, kurios metu buvo apžvelgta įgyvendinama vietos plėtros strategija, vietos projektų rengimas ir įgyvendinimas, strategijos įgyvendinimo problemos, kalbėta apie naujojo laikotarpio galimybes, kaimo bendruomenių veiklos iššūkius ir galimus sprendimus, galimas verslo formas, pristatyti ir gerosios patirties pavyzdžiai. 

Konferencijoje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas, vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė.

Į renginį susirinko rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai, seniūnai, VVG „Radviliškio lyderis“ nariai.

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, kuris pasidžiaugė, kad  Radviliškio rajone veikiančios kaimo bendruomenės yra aktyvios, pilnos idėjų, entuziazmo, reikšmingų iniciatyvų įgyvendinimu, kuriant ekonominę ir kultūrinę Radviliškio krašto gerovę, bei įteikė padėkos raštus už aktyvią bendruomeninę veiklą ir Radviliškio rajono vardo garsinimą.

Pranešimą tema „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo iššūkiai“ pristatė VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Roma Kalvaitis. Pirmininkas konferencijos dalyvius supažindino su įgyvendinama vietos plėtros strategiją, vietos projektų rengimu, strategijos įgyvendinimo problemomis, bei pasidžiaugė ir dar karta padėkojo Radviliškio rajono savivaldybės tarybai, priėmusiai sprendimą kompensuoti PVM bendruomeninio verslo projektams bei prisidėti iki 20 proc. tinkamomis finansuoti lėšomis.

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas, kalbėjo apie kaimo bendruomenių veiklos iššūkius ir galimus sprendimus, galimas verslo formas.

Vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi, strategijų įgyvendinimo problemomis bei gerosios patirties pavyzdžiais pasidalino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė.

Po pranešimų VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis padėkojo ir įteikė prisiminimų knygą vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ steigėjai, valdybos pirmininkei Romualdai Rimkuvienei už bendruomeninę veiklą, už inciatyvas dalyvaujant įvairiuose projektuose, už kaimo žmonių telkimą bendriems tikslams. Dėkojo už mokėjimą dirbti komandoje, užbaigti darbus iki norimo rezultato, vertinti situacijas, matyti problemas, rasti sprendimo būdus, už buvimą kartu.

Konferencijoje pristatytą ir išrinkta nauja vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė. Ji pakeitė ilgametę valdybos pirmininkę Romualdą Rimkuvienę.

Po konferencijos vietos veiklos grupės, kaimo bendruomenių nariai, vietos projektų vykdytojai ir potencialūs pareiškėjai namo neskubėjo: aptarė įgyvendintus projektus, dalijosi ateities planais ir galimybėmis.